EXTREEM-RECHTS

CD De Centrum-democraten doen in twintig gemeenten mee. In 1994 waren dat er nog 45. Volgens de partij heeft dit te maken met een tekort aan geschikte kandidaten.

Veel zetels die in 1994 zijn behaald (in totaal 77) gingen verloren omdat raadsleden zijn overgestapt naar een andere partij of zich hebben afgesplitst. Ook kwam het voor dat behaalde zetels leeg bleven omdat een kandidaat slechts als vriendendienst op de lijst stond of in verscheidene gemeenten bleek te hebben meegedaan. Waar CD-leden wel tot de gemeenteraad toetraden, bleef de zetel in veel gemeenten een groot deel van de tijd leeg. Raadslid Graman van Amsterdam werd tot zes jaar veroordeeld wegens brandstichting en verboden wapenbezit en moest verstek laten gaan. Maar er was niet altijd sprake van 'overmacht'. CD-raadsleden zijn veelvuldig afwezig tijdens vergaderingen en debatten. In Almere kwam de commissie voor algemene zaken zelfs met het voorstel de twee Centrum-democraten uit te sluiten van financiële regelingen, zolang zij vergaderingen bleven missen. Een dergelijke maatregel bleek wettelijk niet toegestaan.