Eddie George

LONDEN, 19 FEBR. Gouverneur Eddie George van de Bank of England is herbenoemd voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar. (Reuters)