D66

Met groeiende bewondering heb ik de messcherpe D66-analyse gelezen van CDA-parlementariër Hans Hillen (NRC Handelsblad, 13 februari). Zijn aanvankelijk wat badinerende toon ('Ze hebben meestal ergens wel wat over gelezen') laat Hillen snel varen voor het uiterst objectief en zeer erudiet weergeven van de politieke werkelijkheid zoals hij die op het Binnenhof beleeft. Pijnlijk nauwkeurig weet hij te duiden waar en waarom alleen D66 de plank steeds weer misslaat. Met zijn analyse is de heer Hillen er voor 100 procent in geslaagd mij helder te maken welke bedenkelijke rol D66 volgens hem in het paarse kabinet speelt.

Door zijn pijlen louter op D66 te richten, en niet ook op VVD en PvdA, demonstreert Hillen bovendien dat zijn opiniërende karakterstuk absoluut los gezien moet worden van elk verkiezingsopportunisme. In tegenstelling tot zijn lijsttrekker durft Hans Hillen D66 wel aan te pakken. Als ik zwevende kiezer was, had ik het nu wel geweten.