Burgemeesters laken Dijkstal

ROTTERDAM, 19 FEBR. De Nederlandse burgemeesters vellen een negatief oordeel over de prestaties van minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) op het punt van de vernieuwing van het binnenlands bestuur.

Dit blijkt uit een enquête die NRC Handelsblad onder de burgemeesters heeft gehouden in samenwerking met dr. W. Derksen, hoogleraar lokaal bestuur aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Van de burgemeesters oordeelt 82 procent (gematigd) negatief over de minister en 85 procent over de staatssecretaris. De bestuurlijke vernieuwing, waaronder de vorming van stadsprovincies, behoort volgens de respondenten tot de mislukkingen van het kabinet-Kok.

De burgemeesters tonen zich in de enquête van NRC Handelsblad en de Thorbecke-leerstoel iets minder negatief over de kwaliteit van gemeenteraden dan in eenzelfde peiling die in 1994 werd gehouden. Van de burgemeesters noemt 56 procent de kwaliteit van de raadsleden matig tot slecht. Vier jaar geleden lag dit percentage op 68.

Gemiddeld genomen komen de betere raadsleden uit kringen van GroenLinks en de kleine christelijke partijen, zo menen de burgemeesters. Raadsleden van de PvdA krijgen een beduidend betere beoordeling dan in de peiling van 1994. De burgemeesters oordelen ook positiever dan in 1994 over de bestuurlijke kwaliteiten van wethouders. Lokale partijen en D66 leveren volgens de burgemeesters de zwakste wethouders.

In de enquête spreekt een meerderheid van de burgemeesters zich uit voor het sluiten van coffeeshops (66 procent), verplicht afkicken (73 procent) en harder optreden door sociale diensten tegen werklozen die geen baan willen accepteren (69 procent). 61 Procent meent dat de lokale lasten voor de burgers de afgelopen jaren te snel zijn gestegen.