Breytenbach

In zijn poëzierubriek Trou Moet Blycken van 12 februari over mevrouw Eybers schrijft Gerrit Komrij dat Breyten Breytenbach hier in de jaren zeventig 'even voorbij kwam'. Hij vervolgt: “Maar die was hors concours, want die had in de gevangenis gezeten. Dan telde je overal en altijd mee.” De feiten zijn anders.

Breytenbach was al vóór zijn arrestatie in augustus 1975 driemaal te gast bij Poetry International in Rotterdam. Al vóór 1975 was werk van zijn hand in Nederland verschenen: Skryt. Om 'n sinkende skip blou te verf en de verhalenbundel Een boom achter de maan. Voor Skryt ontving Breytenbach bovendien de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Sinds zijn vrijlating in december 1982 is Breytenbach veelvuldig in Nederland gepubliceerd en langs geweest.

    • Adriaan van Dis
    • Robert Dorsman