BOEKEN

Gids Gemeentebesturen 1998 Samenstelling: B.M.J. de Bie. Een overzicht van 548 gemeenten, naar de situatie van november 1997. Met alle colleges van B en W, de gemeenteraadsleden en gemeentelijke diensten. Deze gids verschijnt jaarlijks. VNG Uitgeverij, 87,25 gulden.

De Gemeentewet en haar toepassing C.J.N. Versteden/ H.Ph.J.A.M. Hennekens. Behandelt inrichting, samenstelling en bevoegdheden van het gemeentebestuur, de gemeentefinanciën en het toezicht op het gemeentebestuur. Samsom H.D. Tjeenk Willink, 125 gulden.

Lokaal Bestuur Wim Derksen. Inleiding in de 'gemeentekunde', gericht op het onderwijs en dus voorzien van 'leerdoelen', maar ook geschikt voor anderen die meer willen weten over het algemeen bestuur. VUGA, 1996, 59 gulden.

Praktijkgids voor gemeenteraadsleden R.C. Hessing e.a. Over de praktijk van het gemeenteraadswerk, de toepassing van wet- en regelgeving en praktische tips voor raadsleden. Samsom H.D. Tjeenk Willink, 195 gulden.