Bathmen ontkomt aan herindeling

Bathmen, zo bepaalde de Tweede Kamer gisteren, zal niet bij Deventer worden gevoegd. Maar intussen hangt nog wel een motie van D66 als een zwaard van Damocles boven het dorp. De bewoners zijn er niet gerust op.

BATHMEN, 19 FEBR. Met een dubbeldekker waren ze gisterochtend om kwart over zes naar het verre Den Haag vertrokken. Daar zou de Tweede Kamer spreken over de toekomst van hun gemeente. Zou Bathmen (5.000 inwoners) zelfstandig blijven of zou het worden overgenomen door het grote Deventer (70.000 inwoners)? De Bathmenaren konden 's avonds een feestje vieren: hun dorp gaat niet naar Deventer.

Toch is het een feestje met een nare nasmaak, aldus M. Schat, voorzitter van het actiecomité 'Bathmen en Gorssel één'. De nasmaak zit 'm in een motie van D66 die uitspreekt dat Bathmen niet zelfstandig kan blijven en daarvoor een herindelingsoplossing moet zoeken in Overijssel. Schat: “Dat zou betekenen dat we niet met het Gelderse Gorssel kunnen samengaan. In Overijssel zouden we alleen met Holten kunnen samengaan, en die willen ons niet. Dus ik vraag me af hoe die motie uitgevoerd moet worden. Het zou kunnen betekenen dat we uiteindelijk toch nog bij Deventer terechtkomen.” De motie zou vanmiddag in stemming worden gebracht.

Het was 21 januari 1996 dat het college van gedeputeerde staten van Overijssel het definitieve voorstel van de staten over de toekomst van Deventer naar buiten bracht. De IJsselstad had volgens GS zeer dringend meer ruimte nodig voor woningbouw en industrie en kon die krijgen door Diepenveen en Bathmen samen te voegen met Deventer. Op die manier, aldus GS indertijd, kon er een gemeente ontstaan die “gegeven de bestuurskracht, de beschikbare ruimte en het maatschappelijk draagvlak zeer kansrijk is om haar potenties in economisch, sociaal, en cultureel opzicht te ontwikkelen”.

Het voorstel leidde tot veel onrust in Diepenveen en Bathmen. Volgens Diepenveen vormde de behoefte aan extra woningen geen reden voor een gemeentelijke herindeling. Eind vorige maand stuurde de stichting tot behoud van de landelijke gemeente Diepenveen nog een brandbrief naar de woordvoerders van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken, waarin het samenvoegen werd afgewezen. Diepenveen kreeg gisteren geen gehoor.

In Bathmen stonden gemeentebestuur en bevolking massaal op tegen 'annexatie' door de grote stad Deventer. Dat leidde onder andere in mei 1996 tot het rapport 'Bathmen kiest z'n eigen weg'. Belangrijkste conclusie: de gemeente kan het beste zelfstandig blijven, maar wil bij een gemeentelijke herindeling in ieder geval niet bij Deventer. Schat: “We hebben weinig vertrouwen in het bestuurlijk niveau van Deventer. Eerder pikten ze het dorpje Colmschate in. Dat is nu helemaal in de nieuwbouw verdwenen. Zo willen wij niet eindigen.” Bovendien, zo zegt ze, is Bathmen tegen de plannen van Deventer om pal langs de rijksweg A1 een industrieterrein aan te leggen. “Dan zitten wij midden in de industrie.”

Het was gisteren derhalve een feestje voor de inwoners van Bathmen. De motie van D66 hangt echter als een zwaard van Damocles boven ons, zegt Schat. “We moeten maar zien hoe dit zich ontwikkelt. Het zou voor alle partijen beter zijn als we met Gorssel konden samengaan.”