Bakkenist

Het organisatie-adviesbureau Bakkenist Management Consultants heeft een verzoek tot toetsing op naleving van de gedragscode in de casus politie/justitie Groningen bij het bestuur van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) ingediend. Het ROA-bestuur heeft dit verzoek overgenomen en de zaak heden bij de Commissie van Toezicht aanhangig gemaakt.

In een artikel in NRC Handelsblad over dit voorgenomen onderzoek op 7 februari is ten onrechte de indruk gewekt dat de ROA Bakkenist bij voorbaat al heeft veroordeeld. Het ROA-bestuur betreurt de uitspraken en stelt nadrukkelijk dat van veroordeling geen sprake kan zijn, zolang de toetsing niet heeft plaatsgevonden. Het in het openbaar gepubliceerde rapport van dr. Dolman, waarin hij concludeert dat belangenvermenging in het onderzoek niet is aangetoond, zal in het onderzoek worden betrokken.