'Auto-oil' kost miljarden

ROTTERDAM, 19 FEBR. De Europese oliemaatschappijen, verenigd in de lobbygroep Europia, hebben zich gisteren fel gekeerd tegen besluiten van het Europees Parlement om de wetgeving op het gebied van luchtvervuiling aan te scherpen.

In juni vorig jaar stelden de Europese ministers van Milieu een richtlijn 'Auto-oil' (autobrandstoffen) vast, waarin voor alle vijftien lidstaten de maxima voor schadelijke auto-uitlaatgassen fors werden verlaagd. Daarbij gaat het vooral om verzurende stoffen als stikstof- en zwaveloxiden en de roetuitstoot door dieselmotoren.

De eerste beperking van emissies zou al in het jaar 2000 bereikt moeten worden, en voor het jaar 2005 werden indicatieve doelstellingen vastgesteld, om de raffinage-industrie en de autofabrikanten tijd te geven voor omschakeling. Op deze twee sectoren werd een beroep gedaan voor gelijktijdige actie om zowel de brandstoffen als de automotoren milieuvriendelijker te maken.

Gisteren stemde het Europees Parlement voor een resolutie die de EU-ministerraad voorstelt de maximumemissies nog eens met gemiddeld 25 procent te verlagen, in vergelijking met het programma 'Auto-oil'. Het is waarschijnlijk dat daardoor de milieuministers in de komende maanden met strengere voorstellen zullen komen dan hun oorspronkelijke richtlijn.

Volgens een verklaring van Europia zou uitvoering van het voorstel van het Europees Parlement de olie-industrie de komende jaren tientallen miljarden guldens extra gaan kosten voor aanpassingen van raffinaderijen (een sector die slecht loopt), terwijl door die maatregelen de luchtkwaliteit met niet meer dan één procent zal verbeteren. Het Europees Parlement heeft volgens Europia besluiten genomen “op grond van vooringenomen ideeën in plaats van feiten”.

Parlementariërs noemen hun besluit een “aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit in het belang van de gezondheid”. Het besluit maakte een einde aan “de meest intensieve lobby uit de geschiedenis van het parlement”, zei D. Eisma van D66. De industrie kan de extra kosten op automobilisten verhalen, zei Eisma. Omgerekend komen de extra kosten neer op 1 cent per liter brandstof.