Aalberts blijft explosief expanderen

AMSTERDAM, 19 FEBR. Aluminiumverwerkingsbedrijf Aalberts Industries uit Driebergen heeft vorig jaar opnieuw een forse groei gerealiseerd onder meer door een actief acquisitiebeleid. Nettowinst (36,4 miljoen gulden) en omzet (611 miljoen) stegen explosief ten opzichte van 1996.

Tijdens een toelichting op de cijfers constateerde president-directeur Jan Aalberts vanochtend dat het hard gaat met zijn bedrijf, dat in 1975 in Limburg met 10 werknemers is begonnen (inmiddels 2855 medewerkers, van wie ruim 1100 in Nederland). Op een omzet van 600.000 gulden werd het eerste jaar 200.000 gulden verlies gemaakt. In 1980 realiseerde Aalberts al een omzet van 10 miljoen. In 1987 ging het bedrijf naar de beurs. De afgelopen jaren is het bedrijf met gemiddeld 20 procent per jaar gegroeid. Het rendement op het eigen vermogen is uitstekend: vorig jaar 26,9 procent. De solvabiliteit (vermogen als percentage van balanstotaal) nam toe van 29 procent in 1996 naar 33,4 procent vorig jaar.

Om de herkenbaarheid van het bedrijf te vergroten is Aalberts onderverdeeld in twee divisies. Speciale Componenten (productie en verkoop van onderdelen voor hoogwaardige industriële eindproducten) en Flow Control Systems (producten die gecontroleerd vloeistoffen en gassen laten vrijkomen zoals fittingen en kranen).

Aalberts - dat vorig jaar in het buitenland drie bedrijven overnam en twee joint-ventures oprichtte - heeft in Europa (waar 96 procent van de omzet wordt gerealiseerd) met name geprofiteerd van de positieve ontwikkelingen in de meeste industrietakken. Met name in Duitsland waar met bijna 250 miljoen gulden de grootste omzet werd behaald. Alleen de zwakke bouwmarkt in Duitsland remde die positieve ontwikkelingen enigszins af.

De investeringen bedroegen vorig jaar 42,1 miljoen gulden. Extra investeringen werden gedaan op het gebied van automatisering en de komst van de euro. De crisis in Zuidoost-Azië is aan Aalberts ongemerkt voorbijgegaan.

Het bedrijf streeft zowel in Azië als de VS naar verdere groei. Maar Jan Aalberts merkte op: “Als je een paar jaar geleden zei dat je niet in Azië zat werd je door je collega's een beetje meewarig aangekeken. Nu roepen diezelfde collega's, 'oh gelukkig'.”