Winst Ispat naar 480 miljoen gulden

Het Indiase staalbedrijf Inspat, dat sinds vorig jaar staat genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs, heeft zijn bedrijfsresultaat vorig jaar met 7 procent zien stijgen tot 235 miljoen dollar (circa 480 miljoen gulden).

De omzet groeide met 18 procent tot 2,19 miljard dollar.De nettowinst duikelde van 677 miljoen naar 289 miljoen dollar. In 1996 was ruim 60 procent van het nettoresultaat door een andere systematiek in de boekhouding.