Werkloosheid: 340.000

ROTTERDAM, 18 FEBR. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de periode november-januari gemiddeld uit op 340.000. Dat is bijna honderdduizend lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De geregistreerde werkloosheid daalt dus met ongeveer achtduizend per maand.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vanmorgen bekend werden gemaakt.

Vooral de werkloosheid onder jongeren is sterk gedaald. Voor jongeren tot 25 jaar is het aantal geregistreerde werklozen in procenten van de beroepsbevolking uitgekomen op 5,5. Een jaar eerder was dat nog 8,1 procent; een daling met 2,6 procentpunten.

Onder de beroepsbevolking van 25 jaar of ouder daalde de geregistreerde werkloosheid in dezelfde periode met 1,4 procentpunten. Onder jongeren is de werkloosheid dus aanzienlijk sterker gedaald dan onder mensen van 25 jaar of ouder.

Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week.