Vete Weizman en Rabins laait op

TEL AVIV, 18 FEBR. De campagne voor de verkiezing van een nieuwe Israelische president is ontaard in een gevecht onder de gordel tussen de zittende president, Ezer Weizman, en de familie van de vermoorde premier Rabin.

De Rabins, met Lea, de felle echtgenote van premier Yitzhak Rabin voorop, vechten een vete met Weizman uit. Zij steunen een kleurloze Likud-kandidaat, Shaul Amor, die indertijd in het parlement tegen het door Rabin met Yassar Arafat ondertekende autonomie-akkoord van Oslo stemde. De Rabins hebben zich voor deze kandidaat van premier Benjamin Netanyahu in de strijd geworpen om wraak te nemen voor de beledigingen en lastercampagnes die Weizman Rabin, ook na diens dood, volgens zijn familie heeft aangedaan.

De Rabins willen Weizmans onthullingen niet vergeven over het instorten van Rabin als opperbevelhebber bij het uitbreken van de oorlog in 1967. Volgens Weizman kon Rabin de spanning in die dagen niet aan. In een boek in 1974 klapte Weizman, die in 1967 commandant van de Israelische luchtmacht was, uit de school over dit persoonlijke drama (volgens de familie Rabin als gevolg van een nicotinevergiftiging). Rabin was toen met Shimon Peres verwikkeld in een strijd om het leiderschap van de Arbeiderspartij. De Rabins zijn ook ziedend dat Weizman in de rol van president bij het graf van Rabin zo'n koele rede hield en naar hun idee niet voldoende recht deed aan diens verdienste voor Israel en de vrede. De afgelopen dagen hebben Lea en Rabins zoon Yuval deze frustraties via de media de vrije loop gegeven. “Weizman heeft Yitzhak gekrenkt waar hij ook maar kon, ook na zijn dood”, zei Lea Rabin.

Op de achtergrond van deze twist tussen twee vooraanstaande Israelische geslachten staat de weigering van Rabin om de ambitieuze en ook wispelturige Weizman voor te dragen als zijn mogelijke opvolger als opperbevelhebber van de Israelische strijdkrachten na 1967. Rabin achtte Weizman voor deze taak ongeschikt.

Of de stellingname van de familie Rabin tegen Weizman hem het presidentschap zal kosten is zeer twijfelachtig. Weizman is onder de bevolking een van Israels populairste presidenten. Maar in de Knesset, waar de beslissing op 4 maart valt, is de situatie aanzienlijk minder doorzichtig. Toch zou het een grote verrassing zijn indien de Knesset Weizman een tweede ambtstermijn zou ontzeggen omdat dit volgens commentatoren zou neerkomen op “het afzetten van de president”.