Schorsing Raad van State; Haarlem kan plan centrum niet uitvoeren

HAARLEM, 18 FEBR. De gemeente Haarlem mag bouwplannen op het voormalig terrein van drukkerij Joh. Enschede voorlopig niet uitvoeren. Dit is het gevolg van een voorlopige schorsing van het bestemmingsplan door de Raad van State.

De gemeente Haarlem gaat ervan uit dat er slechts sprake zal zijn van een tijdelijke maatregel omdat de Raad van State de plannen uitvoeriger wil bestuderen.

Tegenstanders hopen dat hiermee het ingrijpende plan-Appelaar van de baan is. “We hebben vijf jaar tegen houten klazen gepraat. Nu eindelijk wordt er naar ons geluisterd”, zegt woordvoerster L. Blesgraaf van de wijkraad binnenstad.

De gemeente Haarlem wil samen met ING Vastgoed en de Rijksgebouwendienst op dit terrein, dat vlakbij de Grote Markt ligt, de rechtbank, de schouwburg, een parkeergarage, woningen en horecavoorzieningen bouwen. De afgelopen jaren maakten ruim drieduizend bewoners bezwaar. Blesgraaf omschrijft de gebouwen als “te hoog en te veel op een te kleine plek”. Haarlem is binnen de grachten en de Spaarne een beschermd stadsgezicht. Volgens haar wil de gemeente de rechtbank erbij bouwen zodat het Rijk meebetaalt aan het reinigen van de vervuilde grond. “Ze willen de stommiteit goedmaken om vervuilde grond te kopen.” Zij hoopt dat na de verkiezingen een nieuwe gemeenteraad anders over de plannen zal oordelen.

De gemeente Haarlem heeft besloten met de voorbereidingen en de aanbestedingsprocedure door te gaan tot de motivering van de Raad van State bekend is. Die wordt over zes weken verwacht. Wethouder P. Schouten noemt de voorlopige schorsing een “kink in de kabel”. Volgens een gemeentewoordvoerder is er sprake geweest van een zorgvuldige besluitvormingsprocedure van de gemeenteraad. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het plan goedgekeurd.

Wethouder Schouten heeft in het recente verleden wel toegegeven dat de bevolking eerder bij planvorming betrokken had moeten worden.

Voor plannen bij de Raaks, aan de andere kant van de binnenstad, biedt de gemeente de bevolking nu de mogelijkheid om op globale ontwerpen van zes projectontwikkelaars te reageren.