Ouderen eisen belastingverlaging

DEN HAAG, 18 FEBR. Zo'n 300 verongelijkte ouderen hebben gisteren tijdens een demonstratie in Den Haag van de regering geëist dat een begin dit jaar ingevoerde belastingverhoging van 4,35 procent voor 65-plussers ongedaan wordt gemaakt. Ze herinnerden het kabinet eraan dat het eerder had beloofd dat ook zij er dit jaar in koopkracht op vooruit zouden gaan.

De demonstranten, behorend tot de Katholieke Bond van Ouderen (KBO, 236.000 leden), toonden zich niet tevreden met de belofte van het kabinet eind vorige week dat er 850 miljoen gulden wordt uitgetrokken voor het herstel van de koopkracht van onder meer AOW'ers. “Het moet uit zijn met de aalmoezen, er moet iets structureels gebeuren”, riep een bejaarde dame in het Haagse Congresgebouw verontwaardigd uit.

Verschillende sprekers in de zaal uitten hun verbazing over het feit dat het kabinet en de politieke partijen hun les niet hadden geleerd, nadat het CDA vier jaar geleden een zware electorale afstraffing had opgelopen wegens plannen om de AOW te beperken. Veel oudere kiezers stemden toen niet meer op het CDA maar op de nieuw opgekomen ouderenpartijen, het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+.

“We hebben misschien zitten slapen”, gaf het Tweede-Kamerlid Van Zijl (PvdA), die gisteren in een panel zat, met enige schroom toe. Hetgeen hem er niet van weerhield om onder gemor uit de zaal te verklaren dat het paarse kabinet ook veel heeft gedaan om de positie van bejaarden te verbeteren. “Er zijn gewoon foute rekensommen gemaakt”, meende het D66-Kamerlid Bakker. “Dat wordt nu gerepareerd en dat moet ruimhartig gebeuren.” Van Hoof (VVD) verklaarde onder hoongelach van zijn gehoor nog altijd te geloven in de goede intenties van het kabinet.

Opvallende afwezigen in het panel waren de zeven Kamerleden van de vier verschillende ouderenpartijtjes en facties, de almaar met elkaar ruziënde restanten van het AOV en de Unie 55+, die in 1994 nog zo triomfantelijk de Kamer waren binnengetrokken. “Er was niet genoeg ruimte op het podium en we moesten ergens een grens trekken”, lichtte een woordvoerder van de KBO toe. Op datzelfde podium was wel plaats voor het uit vele tientallen leden bestaand bejaardenkoor Hagasonara.