Otterspeer krijgt Eureka!Prijs

AMSTERDAM, 18 FEBR. Willem Otterspeer heeft gisteren in newMetropolis in Amsterdam de Eureka!Prijs gekregen voor zijn boek Bolland, Een Biografie. “Die beslissing”, aldus het juryrapport, “heeft te maken met de aard van het onderwerp, het landschap van het geestelijk leven rond 1900 waarin, uit het niets, de machtige figuur van Bolland oprijst.

Hij is een man die zich een weg baant door de Nederlandse wijsbegeerte waarbij hij op zijn tocht niemand ontziet.''

De Eureka!Prijs (10.000 gulden) wordt toegekend aan het beste Nederlandse boek op het gebied van kennis, wetenschap en techniek van de afgelopen twee jaar. Het is een initiatief van onder andere de Stichting Wetenschap en Techniek Nederland.