Om militaire aanval te voorkomen; Annan naar Bagdad voor laatste poging

WASHINGTON, 18 FEBR. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, reist morgen naar Irak om te proberen het conflict over de wapeninspecties op te lossen. President Clinton heeft gezegd dat de Verenigde Staten Irak zonodig herhaaldelijk zullen aanvallen, als de wapeninspecteurs van de VN niet onbelemmerd hun werk kunnen doen.

Irak liet meteen weten “alle evenwichtige voorstellen positief te zullen ontvangen”. Volgens Bagdad arriveert Annan vrijdag met een speciale vlucht uit Parijs, en blijft hij drie dagen. De aankondiging van Annan kwam gisteravond na intensief overleg met de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, die uiteindelijk instemden met zijn missie. “Ik hoop dat we een diplomatieke oplossing kunnen bereiken, die de volledige uitvoering van de resoluties van de V-raad zeker stelt”, zei Annan.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Bill Richardson, tekende aan dat Washington de missie van Annan steunt, maar zich ook het recht voorbehoudt om een eventuele uitkomst te verwerpen. Vandaag bespreekt Annan zijn reis met de voltallige Veiligheidsraad.

Eerder op de dag onderstreepte Clinton nogmaals dat de VS weliswaar het liefst een diplomatieke oplossing voor de crisis zien, maar niets voelen voor een compromis met Irak. Clinton zei ervan overtuigd te zijn dat de Iraakse president Saddam Hussein wapens voor massavernietiging zal gebruiken, als hij de kans krijgt om ze verder te ontwikkelen.

Clinton deed zijn uitspraken in een rede tot militairen in het Pentagon, waar hij op de hoogte was gebracht van de staat van paraatheid van de Amerikaanse troepen in het Golfgebied. De toespraak, die deel uitmaakt van een publiciteitsoffensief om de publieke opinie voor te bereiden op militaire actie tegen Irak, kreeg in de Amerikaanse media veel aandacht.

Clinton wees erop dat Saddam Hussein de VN-wapeninspecteurs voortdurend heeft tegengewerkt. “Als hij zich aan zijn verplichtingen blijft onttrekken, dan zijn de gevolgen aan hem, en alleen aan hem te wijten”. Als doel van een militaire actie noemde Clinton: “de dreiging die uitgaat van Iraks ontwikkelingsprogramma van wapens voor massavernietiging aanzienlijk te verminderen; zijn vermogen om zijn buren te bedreigen, te verminderen.”

Clinton erkende dat “een militaire operatie het vermogen om wapens voor massavernietiging te maken, niet volledig kan vernietigen”. Maar zo'n actie “kan en zal ervoor zorgen dat hij er aanzienlijk slechter voor staat dan nu”. “En hij zal beseffen dat de internationale gemeenschap de bereidheid heeft om op te treden als hij opnieuw dreigt. Als hij zijn wapens voor massavernietiging weer probeert op te bouwen, dan zijn we bereid om hem nogmaals aan te vallen.”

Volgens Clinton zijn critici van de Amerikaanse opstelling het verleden vergeten, en hebben zij zich de toekomst niet voorgesteld. Met het verleden doelde hij op het arsenaal van massavernietigingswapens dat Irak ten tijde van de Golfoorlog niet alleen had opgebouwd, maar ook heeft gebruikt: “Niet één keer, maar herhaaldelijk. Hij gebruikte chemische wapens in de oorlog met Iran, tegen militairen, tegen burgers, tegen een buitenlandse tegenstander, tegen zijn eigen volk.” Over de toekomst zei Clinton: “Als we niet optreden of een vage tussenweg kiezen...dan zal hij tot de conclusie komen dat hij zijn arsenaal van verwoestende wapens weer kan opbouwen. En op zekere dag, dat garandeer ik u, zal hij dat arsenaal gebruiken.”

België heeft besloten zijn enige fregat naar de Golf te sturen waar het zich zal voegen bij de groeiende geallieerde eenheid ter plaatse.