Nuis wacht op een plan van de orkesten

ZOETERMEER, 18 FEBR. Staatssecretaris Nuis (OCW) ontkent dat hij met zijn vasthouden aan de eis dat alle orkesten minstens zeven procent Nederlandse muziek moeten spelen, zijn opstelling in het gesprek met de orkesten daarover heeft verhard. Volgens de orkesten had Nuis een opheffing van de norm in het vooruitzicht gesteld, als er overeenstemming zou worden bereikt over een alternatief plan.

Maar maandag liet Nuis weten dat het alternatief ook een minimum van zeven procent moest inhouden. Nuis zegt in een reactie op het verwijt van de orkesten nog steeds “geduldig te wachten” op een plan van het Contactorgaan van Nederlandse orkesten dat bestand is tegen de kritiek van de Raad voor Cultuur. “Als het CNO evenveel energie stopte in het maken van zo'n plan als nu in het tegensputteren, waren we er al lang uit.”