Kassier met drie ton verdwenen uit Heemstede

HEEMSTEDE, 18 FEBR. De kassier van de gemeente Heemstede heeft in de afgelopen twee jaar ruim drie ton verduisterd. De man is spoorloos. Het college van B en W heeft aangifte gedaan. Aanvankelijk werd verondersteld dat er 190.000 gulden was verdwenen, maar onderzoek door een externe accountant heeft aangetoond dat het om ten minste 330.000 gulden gaat. De kassier vervalste de administratie en deed het voorkomen of hij subsidiegeld overboekte naar de daarvoor bestemde rekeningen. De accountant bepleit intensivering van de controle.