Kamer amendeert stroomwet; 'Tarief elektra ook lager voor huishoudens'

DEN HAAG, 18 FEBR. Huishoudens en industriële grootverbruikers van elektriciteit moeten volgens de paarse coalitie in gelijke mate profiteren van de efficiency-winst in de stroomsector, nu deze door meer marktwerking voor lagere tarieven kan zorgen.

Dat staat in een amendement (wijzigingsvoorstel) van de Tweede Kamer-leden Crone (PvdA), Remkes (VVD) en Jorritsma-Van Oosten (D66) op de nieuwe Elektriciteitswet van minister Wijers. Die wet wordt vandaag door de tweede Kamer behandeld.

De minister moet volgens een amendement in het proces van marktwerking en liberalisering van de energiemarkt 'in het bijzonder het belang van beschermde afnemers' (kleinverbruikers) in de gaten houden en hij kan de vergunningen van energiebedrijven aanpassen als zij de prijsvoordelen onvoldoende ten goede zouden laten komen aan de kleinverbruikers.

Ook oppositiepartij CDA en een aantal kleinere fractie in de Tweede Kamer steunen het voorstel van de coalitie. Het christen-democratische Kamerlid dr. A. Lansink heeft bovendien een voorstel ingediend om kleinverbruikers bij een stroomstoring extra bescherming te bieden.De storing die op 23 januari vorig jaar een groot deel van de dag de elektriciteitsvoorziening in Utrecht en omstreken plat legde heeft die wenselijkheid aangetoond, aldus Lansink.

In grote meerderheid eist de Tweede Kamer ook dat de minister alle uitwerkingen van de nieuwe Elektriciteitswet in algemene maatregelen van bestuur eerst ter beoordeling aan de kamer stuurt. Dat staat in een amendement van de coalitiepartijen, met als eerste ondertekenaar VVD-energiespecialist Remkes.

Over de manier waarop in de toekomst via een heffing op de stroomtarieven activiteiten voor energiebesparing moeten worden bekostigd was de Kamer het vanochtend nog niet helemaal eens. De fractieleden Crone (PvdA) en Jorritsma-Van Oosten (D66) hebben een wijzigingsvoorstel ingediend om de mogelijkheid van een toeslag voor dat doel wettelijk te regelen. Vooral de VVD heeft er moeite mee als dat betekent dat er nog een heffing naast alle bestaande opslagen bij zou komen.

PvdA, VVD en D66 willen ook via een wijzigingsvoorstel in de Elektriciteitswet vastleggen dat netwerkbedrijven, die het transport van stroom verzorgen, volstrekt onafhankelijke partijen moeten zijn.

Volgens dit voorstel mogen de leden van de directies en van de toezichthoudende raden van commissarissen in meerderheid geen bindingen hebben met de productie- en distributiebedrijven. Daarmee wordt beoogd dat de industrie alle ruimte krijgt om voordelige stroom uit het buitenland te importeren. Door het netwerkbedrijf zo onafhankelijk mogelijk te maken zou het zich bij aanvragen voor transport van importstroom niet door de Nederlandse marktpartijen laten beïnvloeden.