Zalm kritiseert Amerikaanse rol in Aziatische crisis

BRUSSEL, 17 FEBR. Minister Zalm (Financiën) heeft de rol van de Verenigde Staten in de aanpak van de financiële crisis in Azië scherp gekritiseerd. Hij sprak gisteren van een “chaotische” aanpak van de Amerikanen.

Zalm deed zijn uitspraken gisteren na afloop van het Ecofin-beraad van de ministers van Financiën van de Europese Unie.

Hij richtte zijn kritiek vooral op de totstandkoming van de hulppakketten, waarbij in eerste instantie het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere multilaterale instellingen te hulp schieten en in tweede instantie een aantal rijke industrielanden. Volgens Zalm hebben de VS bij het samenstellen van de bilaterale hulppakketten te veel “op eigen houtje” geopereerd.

Hij noemde het vreemd dat Nederland wel is gevraagd aan het hulppakket voor Zuid-Korea van 57 miljard dollar bij te dragen, maar niet aan de hulp voor Indonesië (40 miljard dollar) en Thailand (17 miljard dollar). “Als we waren gevraagd hadden we wel meegedaan”, aldus Zalm. Volgens de bewindsman verschillen bovendien de voorwaarden die de landen aan hun hulp aan Azië stellen. Nederland heeft zich voor Zuid-Korea gecommitteerd aan een bijdrage van 350 miljoen dollar.

“Japan, de VS en Europa opereren te veel los van elkaar”, aldus Zalm. “Dat is niet handig.” Hij onderstreepte dat het IMF de centrale regie moet hebben bij de bestrijding van de financiële crisis in Azië.

De minister ergert zich aan de wildgroei aan verschillende instanties die her en der kredietlijnen moeten opzetten of coördineren. Zo willen de VS een conferentie beleggen van de zeven rijke industrielanden (G7) met vijftien Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen over de Azië-crisis. Hij vindt dat de G10 (met Nederland) het beste kader is voor internationale steun, omdat dit forum een directe band heeft met het IMF.

Zalm wil ook dat er een duidelijker scheiding komt tussen banken en overheid bij de hulpverlening aan Zuidoost-Aziatische landen. In sommige gevallen hebben overheden zich garant gesteld voor risicovolle kredieten aan Aziatische landen. “Dat komt neer op een subsidie van leningen op kosten van de belastingbetaler.”

Zalm wees verwijten dat Europa te weinig doet aan de Azië-crisis van de hand. Hij wees onder meer op de prominente rol van Europese banken in de regio. De Franse minister Strauss-Kahn drong gisteren aan op een prominentere rol van de EU-landen, waarbij ook aandacht moet worden gegeven aan de sociale aspecten van de Aziatische crisis.