VVD en D66 tegen plan koopwoningen Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 17 FEBR. De fracties van VVD en D66 in de Tweede Kamer voelen weinig voor een plan van PvdA en CDA om het lagere inkomensgroepen gemakkelijker te maken een eigen huis te kopen.

Belangenorganisaties als de Nationale Woningraad en de Nederlandse Woonbond reageren positief op het plan, dat gisteren is gepresenteerd in de vorm van een intiatief-wetsvoorstel. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting, D66) geeft als lid van het kabinet geen reactie, aangezien het hier gaat om een wetsontwerp van de Tweede Kamer zelf.

PvdA en CDA gaan met hun initiatief-wetsvoorstel verder dan een vergelijkbare wet van de staatssecretaris die vorig jaar is aangenomen. Waar Tommel een 'gewenningsbijdrage' invoerde van zo'n vijftienhonderd gulden per jaar voor voormalige huurders die een huis kopen, staan de fracties van PvdA en CDA een veel ruimere 'koopsubsidie' voor. Deze subsidie zou in vormgeving en voorwaarden vergelijkbaar moeten zijn met de huursubsidie.

De VVD gaat het verst in haar kritiek. Kamerlid Hofstra van deze fractie noemt het voorstel van PvdA en CDA “ondeugdelijk”. Volgens hem is de financiële onderbouwing “van een onthutsende naïviteit”.

In het wetsontwerp wordt voorgesteld dat de koopsubsidie wordt verstrekt tot een inkomen van bijna vijftigduizend gulden, en dat voor de duur van de aflossing van de hypotheek. Een grens aan de totale uitgaven door het rijk wordt niet gesteld. D66'er Jeekel spreekt van “toch vooral een PvdA-plan”.

De Nationale Woningraad en de koepel voor woningbouwcorporaties NCIV laten in een gezamenlijke reactie weten “positief te staan” tegenover het plan, maar wijzen er wel op dat de kosten niet mogen gaan drukken op de uitgaven voor huursubsidie. “De financiële gevolgen zijn ingrijpend. (...) Een tegenvallende rekening mag niet bij de huurders terechtkomen, doordat wordt bezuinigd op de huursubsidie.” Ook menen zij dat ondanks de koopbijdrage “een koopwoning voor de meeste huurders te duur blijft”.