VS willen Israel en Palestijnen dwingen snel zaken te doen

TEL AVIV, 17 FEBR. De Verenigde Staten gebruiken de Iraakse crisis om Israel en de Palestijnen ertoe te bewegen snelle vooruitgang te maken in het vastgelopen vredesproces. Volgens de krant Yediot Ahronot van vandaag is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, van plan de partijen met een Amerikaans vredesvoorstel te confronteren.

Reeds geruime tijd duiden goed ingevoerde Israelische commentatoren erop dat dit wel eens zou kunnen gebeuren kort voordat in Washington wordt besloten Irak aan te vallen. Onder dergelijke omstandigheden zou premier Netanyahu wegens het effect daarvan op de Amerikaanse positie in de Arabische wereld geen 'nee' kunnen zeggen. Indien hij dan opnieuw een Amerikaans voorstel tot een belangrijke terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever volgens de akkoorden van Oslo en Hebron zou afwijzen, zou dat tot een ernstige crisis in de Israelisch-Amerikaanse betrekkingen kunnen leiden.

Yediot Ahronot meldt vanmorgen dat de Israelisch-Palestijnse besprekingen zaterdagavond op hoog niveau zijn hervat. Premier Netanyahu heeft volgens deze krant in het grootste geheim met Abu Ala'a en Abu Mazen, twee Palestijnse topafgevaardigden van Yasser Arafat, onderhandeld over de omvang van de tweede Israelische terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever. Volgens radio Israel zou het thans gaan om de overdracht van 13 procent van de Westelijke Jordaanoever aan het Palestijnse zelfbestuur. Tijdens de recente rondreis van minister Albright door het Midden-Oosten weigerde Netanyahu meer dan tien procent op te geven.

Tegen de achtergrond van de nieuwe situatie in het Midden-Oosten en Israels militaire afhankelijkheid van de VS, is de extreem-nationalistische 'land van Israel'-pressiegroep in de regeringscoalitie voorzichtig aan het dreigen met een regeringscrisis als Netanyahu voor een Amerikaans dictaat zou buigen.

Netanyahu heeft vanmorgen in een vraaggesprek met radio Israel een indicatie gegeven dat er nu serieus met de Palestijnen wordt onderhandeld.

“Juist in deze dagen van spanning zoeken we naar wegen om vooruitgang met de Palestijnen te maken”, zei hij.

Op last van Yasser Arafat is gisteren in Ramallah een privé tv-station gesloten dat zich uitputte in pro-Iraakse propaganda.

De krant Ha'arets meldt vandaag dat Israel Irak via Russische diplomatieke wegen heeft laten weten geen preventieve aanvallen te zullen uitvoeren.

Volgens deze krant heeft president Saddam Hussein Israel eveneens langs Russische diplomatieke kanalen laten weten de joodse staat in het geval van een Amerikaanse militaire actie niet te zullen aanvallen. Netanyahu heeft vanmorgen nogmaals gezegd dat de kans op een Iraakse aanval klein is maar Israel toch paraat moet zijn.