Voor altijd genieten en genezen

Dit is een toestand waarmee na de Amerikaanse, ook de Europese markt steeds meer te maken zal krijgen.

Als een maatschappij voor meer mensen het bestaan rijker, mooier, leuker maakt, willen meer mensen op deze manieren langer leven om ervan te kunnen genieten. Dat doet het gemiddeld gebruik van bestaansverrijkende producten toenemen. Onder deze producten zijn er die bij veel gebruik het leven nog wel verrijken maar niet verlengen. Naast de bestaansverrijkende, groeit dus de behoefte aan producten die de nadelige gevolgen van de verrijking compenseren.

Men kan zich een concern voorstellen met twee fabrieken. In de ene worden bestaansverrijkende maar levensverkortende goederen gemaakt; in de andere de compensatieproducten. Een destilleerderij en een aspirinefabriek, onder één directie en met altijd rokende schoorstenen; een perpetuum mobile van geluk en economie.

De vraag is nu of de rijkdom van het bestaan in de maatschappij of een cultuur kan worden afgemeten aan het aanbod van compensatieproducten. Vatten we het leven op als een tijdelijk zijn dat door veelsoortig materiële toevoegingen kan worden verbeterd, luidt het antwoord bevestigend. Nergens ter wereld is het aanbod van compensatieproducten, genezende, pijnstillende, maagzuur, hoofdpijn, spierpijn, vetheid, constipatie, snot, hoest, gassen, plak, grijsheid, kalkarmoede en andere vormen van menselijk tekort bestrijdende middelen groter dan in de Verenigde Staten. Een belangrijke oorzaak daarvan is de overvloed aan materiële middelen om het leven rijker te maken.

Bijvoorbeeld. Gewone hoofdpijn krijgt men vaak van zelfgekozen ongezond gedrag. Al een paar generaties woedt op de televisie de pijnstillersoorlog tussen Advil, Bayer en Tylenol. Advil, ook op de Nederlandse markt aan de mens gebracht, heet ook alweer jaren Advanced Medicin for Pain. Tylenol is, voorzover ik heb gezien, de oceaan nog niet overgestoken, maar in Amerikaanse ziekenhuizen worden, volgens de fabrikant, de patiënten er door de dokters mee volgepropt. Bayer, het oeraspirientje dat niet lang geleden zijn honderste verjaardag heeft gevierd, kan dan door het acetylsalicylzuur bij sommige mensen verkeerd vallen, maar, zegt de lezer van de tekst bij het spotje, het helpt tegen pijn, en het doet so much more! Iedereen weet langzamerhand wel wat dat is: dat het goed is voor je hart. Een vuist zet een potje met aspirine op tafel, met een klap die geen tegenspraak duldt. Bayer! Om mij onbekende reden wordt deze genadeslag de laatste tijd niet meer uitgedeeld.

Dan is er de strijd op de maagzuurmarkt. Een jonge beursmakelaar, type Master of the Universe, haastig door Wall Street lopend, blijft opeens stokstijf staan en grijpt zich naar de keel. Dan in zijn binnenzak. Haalt er een potje uit en uit het potje een tabletje waarna het potje weer in de binnenzak gaat. Dat is een onhandige plaats om een potje mee te dragen. Daarover denkend, vergeet je naar de naam van het tabletje te kijken.

Maalox pakt het directer aan. Iemand zit zich onbeschoft tegoed te doen aan een bord met dampende garnalen. It's so good! En hij kan het zich veroorloven want bij het eerste teken van verzet uit zijn maag trekt hij zijn pot Maalox. Dan heb je nog Mylanta (My doctor says: Mylanta) dat weer het meest in de ziekenhuizen wordt toegepast.

Het moet mogelijk zijn, een berekening van het volksgeluk te maken, door een vergelijking tussen de reclametijd besteed aan het stimuleren van eet- en drinkgenotproducten (a), en de uren ten behoeve voor de verkoop van de compensatieproducten (b). Is b groter dan a, dan ontbreekt er weinig aan het moderne geluk.

    • Willem Laarmans