Tekort België 2,1 procent

BRUSSEL, 17 FEBR. Het Belgische begrotingstekort over 1997 valt nog lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Volgens minister van Financiën Maystadt komt het cijfer voor vorig jaar uit op 2,1 procent. Eind vorig jaar ging de Belgische regering nog uit van een begrotingstekort van 2,3 procent.

Maystadt zei gisteren dat het tekort over het lopende begrotingsjaar zal dalen tot beneden de 2 procent. Een tekort van maximaal 3 procent over 1997 is het belangrijkste criterium om te kunnen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). De Europese Commissie en het Europees Monetair Instituut zullen de Belgische cijfers in maart aan een controle onderwerpen, evenals de tekortramingen van alle andere EU-lidstaten.