Te weinig afval wordt verbrand

DEN HAAG, 17 FEBR. Er zijn te weinig installaties om afval te verbranden (avi's). Daardoor moet jaarlijks twee miljoen ton brandbaar afval worden gestort. De overheid wil juist dat zo min mogelijk van dit afval op vuilstorten belandt. Er blijft zo veel afval over door de groei van de economie en een te groot aanbod, zegt D. Hoogendoorn in het Tijdschrift voor de leefomgeving. Hoogendoorn is plaatsvervangend directeur afval op het ministerie van VROM. (ANP)