Sorgdrager zegt Docters ontslag aan

DEN HAAG, 17 FEBR. Minister Sorgdrager (Justitie) heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen, gisteren voor ontslag voorgedragen. De minister wees een laatste aanbod van Docters van Leeuwen van de hand om, zoals hij het noemde, tot “een deugdelijke reconstructie van alle feiten” te komen voordat definitieve beslissingen worden genomen.

De minister draagt Docters voor ontslag voor bij de koningin wegens een onoverbrugbaar verschil van mening over de waardering van de feiten die vorige maand tot de ruzie tussen Sorgdrager en Docters van Leeuwen hebben geleid. De minister verwijt de 'super-PG' haar niet bij te hebben gestaan in het conflict met PG Steenhuis. Deze raakte in opspraak wegens zijn betaalde bijbaan bij onderzoeksbureau Bakkenist. Steenhuis voert vandaag opnieuw een gesprek op het ministerie van Justitie.

Docters van Leeuwen liet vanochtend weten dat hij zijn zaak zal voorleggen aan de bezwarencommissie van het ministerie van Justitie. Leidt dit tot niets, dan zal hij zijn ontslag aanvechten bij de ambtenarenrechter. Hij blijft erop aandringen dat zijn correspondentie met de bewindsvrouw naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De brieven werpen volgens hem een ander licht op de feiten.

De PvdA-fractie liet aan het begin van de middag weten “een hele reeks kritische vragen” te hebben. Die gaan over de informatievoorziening van Sorgdrager aan de Tweede Kamer en de manier waarop zij Docters van Leeuwen bejegent. De PvdA wil alle correspondentie tussen Sorgdrager en Docters zien.

Vooruitlopend op een debat later deze week wil de fractie zich nog niet uitlaten over een eventuele financiële regeling voor Docters van Leeuwen. Vrijdag bood Sorgdrager aan te overleggen met Docters van Leeuwen over een vrijwillig vertrek met een financiële regeling. De 52-jarige Docters zou tot zijn 65ste minimaal 70 procent van zijn salaris (225.000 gulden) krijgen. Die uitkering wordt in dit soort gevallen meestal aangevuld tot 100 procent. Dat komt neer op bijna drie miljoen gulden. Deskundigen in het arbeidsrecht schatten dat een extra vergoeding voor geleden immateriële schade kan oplopen tot één miljoen gulden.

VVD-leider Bolkestein zei gisteravond op een partijbijeenkomst in Roermond zich “zorgen te maken” over de omvang van zo'n afvloeiingsregeling voor de super-PG. Bolkestein meent dat het ambtenarenreglement allang had moeten worden aangepast. De aanpassing van het reglement kwam aan de orde na de affaire-Van Randwijck. De eind 1995 in de nasleep van de IRT-affaire ontslagen Amsterdamse PG kreeg een 'afkoopsom' van circa 2,5 miljoen gulden.

Kamerlid Dittrich (net als Sorgdrager van D66) uitte vanochtend ook kritiek op de uitgebleven aanpassing van het ambtenarenreglement. Hij hekelde vooral de rol van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken, VVD). “Dijkstal zou met plannen komen voor aanpassing van het ambtenarenreglement. Dat is niet gebeurd.”