'Slechte' leningen in Maleisië verdubbeld

KUALA LUMPUR/BANKOK, 17 FEBR. Maleisische financiële instellingen hebben op dit moment een bedrag aan 'slechte' leningen uitstaan dat bijna tweemaal zo hoog is als eind afgelopen zomer, toen de valutacrisis Azië in zijn greep kreeg. Dit heeft de centrale bank van Maleisië, de Bank Negara, vandaag laten weten.

De non performing loans maken nu volgens de centrale bank 6,5 procent uit van de totaal uitstaande kredieten, vergeleken met 3,6 procent eind juni vorig jaar. De bank verwacht dat het aandeel van de 'slechte' leningen dit jaar tot boven de 10 procent kan stijgen.

Gouverneur Ahmad Mohd Don van de Bank Negara zei dat het hogere percentage kan worden beschouwd als een goede weergave van de economische vertraging in het land. Hij gaf wel toe dat de stijging deels een gevolg is van het striktere beleid van de centrale bank. De bankgouverneur verwacht niet dat het verder toenemen van de 'slechte' leningen zal leiden tot een uitholling van het vermogen van de financiële sector.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de centrale bank van Thailand gevraagd de definitie van 'slechte' leningen aan te scherpen. Het fonds dringt er op aan dat elke lening waarop de afgelopen drie maanden geen rente is betaald als zodanig aan te merken. De eis vormt onderdeel van de regels voor verscherping van het toezicht op de financiële instellingen waarover de Thaise centrale bank met het IMF onderhandelt na de bijna-ineenstorting van de financiële sector in het land.

Op dit ogenblik geldt een lening in Thailand pas als 'slecht' indien er zes maanden geen rente op is betaald. De Wereldbank en het IMF vinden dit criterium te soepel. De econmische crisis in Thailand wordt voor een deel toegeschreven aan het te lakse toezicht op de vijftien commerciële banken en de vele financieringsmaatschappijen. Veel instellingen bouwden in een decennium van soepele kredietverlening een grote portefeuille probleemleningen op. Een groot aantal kon slechts door geldinjecties van de centrale bank overeind worden gehouden. De regering heeft al 56 insolvente kredietinstellingen gesloten en 4 commerciële banken overgenomen. (AP)