PvdA versus D66 en VVD; Eerste Kamer verdeeld over varkenssector

DEN HAAG, 17 FEBR.In de Eerste Kamer bestaat onenigheid tussen de fractie van de PvdA enerzijds en de fracties van D66 en VVD anderzijds over het wetsvoorstel Herstructurering varkenshouderij. In deze wet wordt de inkrimping van de varkensstapel met ten minste een vijfde geregeld.

De PvdA verschilt van mening met coalitiepartners VVD en D66 over de juridische houdbaarheid van het voorstel en zoekt naar oplossingen om het “rechtvaardiger en sluitender” te krijgen. In maart hoopt de Eerste Kamer zich uit te spreken over de wet.

De verdeeldheid onstond nadat het Tweede-Kamerlid Huys (PvdA) vorige week namens zijn fractie liet weten spijt te hebben van de manier waarop de wet in de Tweede Kamer is behandeld. Dit gebeurde volgens hem “vanwege politieke druk van de minister”.

Minister Van Aartsen (Landbouw, VVD) onderstreepte tijdens het Kamerdebat in december dat er haast was geboden met de herstructurering. Huys zegt nu dat hij weliswaar tijdens de totstandkoming van de wet “meerdere malen” heeft gezegd dat hij het met sommige zaken niet eens was, maar, aldus Huys, “de PvdA wilde niet de verantwoordelijkheid nemen de wet geen doorgang te laten vinden”.

Huys wil nu dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor een warme sanering van bedrijven in de varkenshouderij, iets waar intussen ook het Eerste-Kamerlid M. Pit (PvdA) voor pleit.

Van Aartsen heeft 475 miljoen gulden gereserveerd voor het inkrimpen van de varkensstapel. Huys zegt te hopen dat de Eerste Kamer “met de middelen die haar daarvoor ter beschikking staan” de minister alsnog zal dwingen een betere regeling voor de varkensboeren te formuleren. Eerste-Kamerlid Pit: “Het is zaak dat er geen frustraties ontstaan bij de boeren. We moeten draagvlak voor de wet bij de sector zien te krijgen.”

D66-senator Hessing noemt de uitlatingen van Huys “niet handig”. “Als hij zijn huiswerk niet goed gedaan heeft tijdens de behandeling van de wet, is dat zijn probleem”, aldus Hessing. “Het zou heel slecht zijn als de wet vastloopt. De knip moet in de sector. Daar willen we niet aan knabbelen.” Hessing wil “de wet zo snel mogelijk van kracht laten worden”. Ook de fractie van de VVD in de Eerste Kamer wil dat.

Overigens zijn alle fracties in de Eerste Kamer het erover eens dat de wet uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Hoewel de eerste vragenronde zeer uitgebreid was, wordt een tweede ronde van schriftelijke vragen niet uitgesloten.

In de Tweede Kamer gingen PvdA, VVD en D66 met de wet akkoord, het CDA niet. CDA-senator Braks: “Wat Huys inhoudelijk naar buiten brengt sluit aan bij mijn gevoelens. Ook ik heb grote twijfels over de juridische deugdelijkheid van de wet. De politieke lijn die door het CDA in de Tweede Kamer is uitgezet, zullen wij waarschijnlijk volgen.”