Ontslag centrale-bankpresident; Harde botsing Indonesië-IMF

JAKARTA, 17 FEBR. Indonesië stevent af op een openlijk conflict met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de belangrijkste industrielanden over het te volgen financiële beleid. Vanmorgen werd bekend dat president Soeharto bankpresident Soedradjad Djiwandono heeft ontslagen.

De vervanging van de bankgouverneur heeft vermoedelijk te maken met plannen van de Indonesische regering om de roepia te koppelen aan de dollar via een zogeheten currency board, waarbij de lokale munt volledig moet worden gedekt door harde deviezenreserves. Over die reserves beschikt Indonesië niet. Dit plan, waarbij de gouverneur van de centrale bank in feite buitenspel komt te staan, heeft de afgelopen dagen felle kritiek uitgelokt van het IMF en belangrijke industrielanden. Bankgouverneur Djiwandono, die groot internationaal respect geniet, zou zich tegen het plan hebben gekeerd. Soeharto zou het plan voor koppeling van de roepia hebben opgesteld mede op aandrang van zijn familie, die grote economische belangen heeft. Djiwandono zou in het verleden herhaalde malen publieke steun aan bedrijven van de familie Soeharto hebben geblokkeerd.

IMF-topman Michel Camdessus bevestigde gisteren in Brussel dat hij president Soeharto in een brief heeft voorgehouden dat het internationale hulppakket van ruim 40 miljard dollar wordt stopgezet, indien Jakarta het plan voor koppeling van de roepia aan de dollar doorzet. Volgens Camdessus zou een dergelijke koppeling een “schending” betekenen van de afspraken die vorig jaar met het IMF over het hulppakket zijn gemaakt. De IMF-topman maakte duidelijk dat Indonesië nog lang niet voldoet aan de voorwaarden voor een koppeling van de munt en dat eerst belangrijke hervormingen nodig zijn. Zo is het banksysteem nu nog veel te zwak, ontbreken voldoende deviezenreserves en is er nog onvoldoende inzicht in de schuldenpositie van de particuliere sector.

Djiwandono reageerde vanmorgen ontkennend op de vraag van journalisten of hij ontslag had gevraagd. Later liet het kabinet van Soeharto in een verklaring weten dat Djiwandono's positie als gouverneur “eervol” was beëindigd. Volgens de verklaring was die beslissing al vorige week woensdag genomen. Djiwandono wordt vervangen door een van de centrale-bankdirecteuren, Sjahril Sabirin.

Volgens de Washington Post heeft president Soeharto in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Clinton gezegd niet te geloven dat de aanpak van het IMF een eind zal maken aan de finaniële crisis in zijn land. De Washington Post baseert zich op een verslag van het telefoongesprek, gemaakt door de Amerikaanse econoom Steve Hanke. Hanke is adviseur van de Indonesische regering en hij is, anders dan het IMF, voorstander van de koppeling van de roepia aan de dollar.

Financiële analisten in Jakarta legden vanmorgen een verband tussen het ontslag van de centrale-bankgouverneur en de plannen van Soeharto voor een koppeling van de roepia aan de dollar. Naar in Jakarta verluidt was de bankgouverneur zelfs niet op de hoogte gebracht van Soeharto's plan. (Reuters, AP)