Kabinetsbeleid marktwerking zit kleinbedrijf dwars

DEN HAAG, 17 FEBR. De marktwerking die het huidige kabinet nastreeft heeft voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) een contraproductief effect. Volgens de gisteren gekozen nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, J. de Boer, is vooral de privatisering van de sociale zekerheid de kleine ondernemrs een doorn in het oog.

“De goede bedoelingen van het marktwerkingsbeleid liggen meer in het modelmatig marktdenken dan in de praktijk”, meent De Boer. Die praktijk blijkt voor het midden- en kleinbedrijf ongunstig uit te pakken. Als voorbeeld noemde De Boer de privatisering van de sociale wetgeving rond de Ziektewet en de WAO. Die zou volgens De Boer wel sterk in het voordeel werken van het grootbedrijf, maar jaagt het midden- en kleinbedrijf op hoge kosten omdat kleinere ondernemers door hun geringe omvang nooit grote kortingen bij verzekeraars kunnen bedingen.

Volgens De Boer gelooft ruim de helft van de kleine en middelgrote ondernemers dat het door de privatisering van de sociale zekerheid moeilijker wordt om mensen aan te nemen. Vergelijkbare kritiek heeft de nieuwe MKB-voorzitter op de plannen van het CDA en eerder GroenLinks om het werken in deeltijd wettelijk vast te leggen. “Absoluut overbodig in een land waar flex-werken zich geweldig ontwikkelt en de arbeidsmarkt krap is en blijft.”

De krapper wordende arbeidsmarkt is wat de MKB-ondernemers betreft de keerzijde van het succes dat dit kabinet boekt bij het terugdringen van de werkloosheid. De Boer zei vooral bezorgd te zijn over de groeiende moeite die bedrijven moeten doen om technische vacatures te vervullen. Vorig jaar schiep het MKB 108.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Dat zullen er dit jaar 125.000 worden. Het MKB telde op 1 januari 94.000 vacatures. Een jaar geleden waren dat er nog 43.000.

In hoog tempo nadert volgens De Boer het volgens hem ongewenste moment dat werkgevers uitsluitend nog een beroep kunnen doen op mensen die langdurig werkloos zijn.

Het versoepelen van het vestigingsbeleid is wat De Boer betreft de verkeerde methode om de werkloosheid terug te dringen. Door de liberalisering van de vestigingswet is voor tal van bedrijven in verschillende bedrijfstakken geen vestigingsvergunning meer vereist. Wat De Boer betreft dreigen daardoor gezamenlijk door werkgevers en werknemers opgebouwde opleidingen en collectieve kwaliteitsnormen te worden uitgehold.