IOC-kandidatuur (1)

Een voorzitter van een organisatie heeft zware kritiek op de beschermheer van de organisatie en brengt deze kritiek naar buiten. Op zich een bedenkelijke gang van zaken: het is de taak van een voorzitter dergelijke problemen samen met zijn bestuur intern op te lossen. In dit geval is de beschermheer de kroonprins die zich misschien intern, maar zeker niet extern kan verweren.

Dit maakt de gang van zaken nog veel bedenkelijker. Bovendien moeten met betrekking tot uitlatingen over en jegens de kroonprins bepaalde regels in acht worden genomen, welke zich uitstrekken van termen van fatsoen tot van het strafrecht.

Ten slotte: het onderwerp in deze is de mislukte IOC-kandidatuur van de heer Huibregtsen, die zich als voorzitter van dé sportorganisatie in Nederland een wel zeer slechte verliezer toont. Huibregtsen heeft zichzelf in een positie gebracht, welke slechts één uitweg kent: het neerleggen van zijn voorzitterschap van NOC*NSF.