Heen en weer naar de orthopeed

DEN HAAG, 17 FEBR. De huisarts verwijst een patiënt met rugklachten door naar een orthopeed. Is de patiënt daar geweest, dan moet hij terugkomen voor een scan. Daarna heeft hij, als de foto door de radioloog en orthopeed bekeken is, weer een afspraak met de orthopeed.

Vervolgens moet er misschien aanvullend onderzoek worden gedaan en kan de patiënt nog eens terugkomen. Wanneer dit allemaal op dezelfde dag zou kunnen gebeuren, valt er heel wat tijd te besparen, zei directeur W. Schellekens van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft gisteren in een toelichting op het initiatief van acht ziekenhuizen om die lange 'doorstroomtijd' drastisch te verkorten.

De acht ziekenhuizen zijn in oktober een onderzoek begonnen naar de mogelijkheid hun patiënten sneller door het zorgproces te loodsen. Over twaalf maanden moet dat zorgproces zodanig zijn veranderd dat de patiënt veel minder tijd kwijt is.

Door de zorg 'rond de patiënt te organiseren', in plaats van zoals nu om de medisch specialisten en afdelingen, verwachten de ziekenhuizen dat de kwaliteit er beter van wordt en de patiënt uiteindelijk met een tevredener gevoel het ziekenhuis verlaat.

De activiteiten van de ziekenhuizen concentreren zich dit jaar op het 'herontwerpen' van het zorgproces bij acht groepen aandoeningen waar veel patiënten bij betrokken zijn. Het gaat daarbij klachten of letsel aan het bewegingsapparaat, aandoeningen aan rug of nek, hernia, hartrevalidatie, de diabetische voet, moeheid, borstkanker en de groep onbegrepen klachten. Bij deze laatste categorie gaat het om patiënten die komen met lichamelijke klachten waarvoor geen afdoende verklaring kan worden gevonden. Door een integrale aanpak van de geestelijke gezondheidszorg en de somatische zorg kan worden voorkomen dat de patiënt gaat 'shoppen' en daardoor onnodig lang in het circuit blijft hangen. Voor elke groep aandoeningen wordt een nieuw zorgproces ontworpen. Na de invoering ervan zal in het derde kwartaal van 1999 worden bekeken of de aanpak inderdaad tot kortere wachttijden heeft geleid.

De deelnemende ziekenhuizen zijn verenigd in samenwerkingsverband De Ziekenhuisketen en zitten in Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Delft, Haarlem, 's Hertogenbosch, Sittard en Veldhoven.