Harde taal van Camdessus; IMF en EU verhogen druk op Indonesië

BRUSSEL, 17 FEBR. Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de Europese Unie hebben gisteren de druk op Indonesië opgevoerd om af te zien van het plan de roepia aan de dollar te koppelen. IMF-topman Michel Camdessus leverde gisteren voor een IMF-functionaris ongebruikelijk harde kritiek op Jakarta.

Camdessus bevestigde gisteren dat hij president Soeharto in een brief heeft voorgehouden dat het internationale hulppakket zal worden stopgezet, als Jakarta het plan voor koppeling van de roepia aan de dollar doorzet.

Afgelopen weekeinde was in de Amerikaanse pers al uitgelekt dat het IMF de hulp zou willen stoppen, maar niet eerder had managing director Camdessus het dreigement openlijk geuit.

Camdessus deed zijn uitspraken gisteren in Brussel na overleg met de ministers van Financiën van de Europese Unie. Volgens de IMF-topman zou een koppeling van de roepia aan de dollar een “schending” betekenen van de afspraken die eind vorig jaar met het IMF zijn gemaakt over het internationale hulpplan van ruim 40 miljard dollar, waaraan onder meer de Verenigde Staten en de Europese landen bijdragen.

De IMF-topman maakte gisteren in Brussel duidelijk dat Indonesië nog lang niet voldoet aan de voorwaarden die een koppeling van de roepia aan de dollar via een zogenoemde currency board mogelijk maken. Een koppeling van de roepia aan de dollar via een currency board betekent dat de binnenlandse geldhoeveelheid volledig gedekt moet zijn door harde deviezen. “Het is een heel sterk medicijn dat een patiënt kan doden als deze zwak is”, zo waarschuwde Camdessus. Camdessus zei dat voor een dergelijke koppeling een sterke banksector nodig is, die bestand is tegen een zeer hoge rente ter verdediging van de munt. Ook moet Indonesië eerst weer beschikken over sterke deviezenreserves. Nu is dat door de hoge kortlopende schulden van de particuliere sector niet het geval. Camdessus zei dat eerst ook een duidelijk inzicht nodig is in de schuldenposities. “Deze elementen zijn er niet”, zo onderstreepte hij.

De landen van de Europese Unie gaven gisteren unaniem steun aan het beleid van het IMF inzake Indonesië en de andere Aziatische crisislanden. “We zijn het allemaal volledig eens met het IMF dat een currency board op dit moment prematuur voor Indonesië is”, aldus de Britse minister en fungerend Ecofin-voorzitter Gordon Brown.

De financiële crisis in Azië is komend weekeinde een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de zeven industrielanden (G7) in Londen. De Europese ministers bespraken met het oog hierop gisteren enkele voorstellen die ertoe moeten bijdragen dat men in de toekomst crises als in Azië beter ziet aankomen en weet te voorkomen. Brown zou deze week ook overleggen met Wereldbank-president Wolfensohn over het aanpakken van de sociale gevolgen van de financiële crisis in Indonesië.