Hagemeyer maakt beleggers VS het hof

Handelshuis Hagemeyer verliest zijn grootaandeelhouder uit Hongkong, maar wil Amerikanse beleggers winnen. Topman Land gaat op toernee langs Amerika's financiële centra waar 's werelds grootste kapitaalschieters huizen.

HAGEMEYER 1997

Hoofdvestiging: Naarden

Nettowinst: 372 miljoen gulden

Omzet: 11,5 miljard gulden

AMSTERDAM, 17 FEBR. Handelshuis Hagemeyer zet de aanval in op de Amerikaanse markt. Het concern wil ook met zijn tweede kernactiviteit, de handel in elektrotechnische materialen, vaste voet in Amerika krijgen door een of meer overnames te doen. En het handelshuis zet zijn zinnen op de Amerikaanse financiële markten, de grootste kapitaalschieters ter wereld. Hagemeyer heeft nu nauwelijks professionele Amerikaanse beleggers.

“Een overname ter waarde van een miljard gulden” in Amerika is mogelijk, zei bestuursvoorzitter A. Land van Hagemeyer gisteren bij de presentatie van de ruim 30 procent gestegen netto winst van 372 miljoen gulden. De omzet groeide nog harder: 11,5 miljard gulden, 40 procent meer dan in 1996.

Handel in elektrotechnisch materiaal, voor de bouw bijvoorbeeld, is bij Hagemeyer nu nog een exclusief Europese aangelegenheid, met een omzet van 4 miljard gulden. In Noord-Amerika is Hagemeyer nu actief met werkmaatschappijen van zijn tweede kernbedrijf: handel in consumentenproducten, waaronder levensmiddelen. De distributie van consumentenproducten, van auto's tot en met computerapparatuur, is twee keer zo groot (7,5 miljard omzet).

Nu zijn de aandelen Hagemeyer nog grotendeels in handen van Nederlandse aandeelhouders (40 procent) en van First Pacific, een investeringsgroep uit Hongkong, die een pakket van eveneens 40 procent in handen heeft. Gedwongen door de financiële kaalslag in Azië moet First Pacific nu zijn aandelen te gelde maken om zijn eigen financiële positie te verstevigen. Vanaf 9 maart reizen drie teams van Hagemeyer langs de financiële wereldcentra om de aandelen aan de man te brengen. De transactie belooft met een waarde van zo'n 2,5 miljard gulden een van de grootste financiële kunststukjes van dit jaar te worden.

Dat Hagemeyer een kwart van de aandelen van First Pacific wil inkopen, om de de transactie soepel te laten verlopen, blijkt bij nader inzien voorbarig te zijn geweest. Het was niet meer dan een optie, zo zei Land. De reacties van beleggers zijn tot nu toe positief, zo zeggen de bankiers van Land, en dat vermindert de noodzaak voor Hagemeyer om zelf ook een bijdrage te leveren.

Land deed gisteren zijn best de angst van analisten en belegger voor de gevolgen van de financiële crisis in Azië voor de resultaten van Hagemeyer weg te nemen. “De afgelopen tien jaar gemiddeld 15 procent groei van de winst per aandeel, en dat komt niet omdat deze wereld zo vriendelijk was.” Azië-crisis, Mexico-crisis, hoge dollarkoers, lage dollarkoers, vergelijkbare fluctuaties in het Britse pond. Land is sinds 1986 eerste man bij Hagemeyer. De spreiding van het concern over drie continenten, talloos meer producten en de medogenloze groei zijn de toefkaarten die hij nu kan uitspelen om het succes van Hagemeyer bij internationale beleggers aan de man te brengen. Hij spreekt hun taal: Engels (geboren Canadees) en financiële kengetallen. “Door een secure samenstelling van onze portfolio is het gelukt met de winst per aandeel bijna een rechte lijn omhoog te trekken.” Toen Land kwam, lag Hagemeyer aan lager wal, nu is het met een beurwaarde van 8,5 miljard gulden een financiële krachtpatser.

Natuurlijk, de malaise in Azië laat zijn sporen achter in de winstgevendheid van enkele lokale activiteiten, maar een grote overname vorig jaar (van handelsondernemingh Tech Pacific) zorgt ervoor dat beleggers er niets van merken. Tech Pacific heeft een sterke positie in AustraliEË e en Nieuw-Zeeland en werkt in een booming business: informatietechnologie.

Deze activiteit, die twee jaar terug bij Hagemeyer nauwelijks bestond, had vorig jaar een eigen groeitempo van bijna 24 procent. Alleen dochter Ceteco, die consumentenproducten in Zuid-Amerika afzet en de aankopen desgewenst ook financiert, groeide harder: 33 procent. De extra winst die Tech Pacific in het laatje brengt, compenseert ruimschoots de teruggang elders in Azië.

Tech Pacific onderstreept ook op een andere manier de kracht van Hagemeyer: hoge autonome groei en extra expansie door steeds weer nieuwe overnames. De omzetgroei van bijna 40 procent vorig jaar bestond voor een kwart uit groei op eigen kracht (9,8 procent), voor iets meer dan de helft uit de omzet van overgenomen bedrijven (22 procent) en het restant komt voor rekening van gunstige wisselkoersen.

Lokken wil Land nieuwe beleggers met een prognose van de winst per aandeel van zo'n 15 procent en met een beleggersvriendelijke ambiance. Tot nu toe stemrechtloze houders van certificaten van preferente aandelen krijgen, naar rato van hun investering, invloed. Geen juridische bescherming tegen onvriendelijke opkopers van bedrijven, zoals veel andere Nederlandse ondernemingen. Dat is niets voor een onderneming als Hagemeyer, voegde Land daaraan toe. Hij was met opzet subtiel: zijn nieuwe president-commissaris, E. van der Hagen, is ex-topman van Nutricia, een van de best dichtgetimmerde beursfondsen.

    • Menno Tamminga