Gematigde aan leiding van leger Serviërs Bosnië

BANJA LUKA, 17 FEBR. Biljana PlavEÉc, de als gematigd bekendstaande president van de Servische Republiek in Bosnië, heeft haar positie versterkt door een van haar aanhangers te benoemen tot chef van de strijdkrachten.

PlavEÉc verving generaal Pero liEÉc - een aanhanger van de wegens oorlogsmisdaden gezochte ex-leider Radovan KaradEÉc - door generaal Momir TaliEÉc, commandant van het eerste legerkorps, dat het noordwesten van de Servische Republiek in Bosnië beheerst. TaliEÉc staat al lang bekend als een aanhanger van PlavEÉc in haar machtsstrijd met de radicale KaradEÉc-aanhangers. De beslissing om liEÉc te vervangen werd gisteren genomen op een bijeenkosmt van de Opperste Defensieraad, op initiatief van de pas sinds kort fungerende minister van Defensie in de regering van premier Milorad Dodik.

De 55-jarige generaal TaliEÉc koos in de zomer van vorig jaar de kant van PlavEÉc toen haar conflict met de ultra-nationalisten een hoogtepunt bereikte. Bij diezelfde gelegenheid koos legerleider liEÉc de kant van KaradEÉc' aanhangers. Volgens waarnemers heeft PlavEÉc nu de strijdkrachten stevig in haar greep, met een legerleider en een minister van Defensie die haar trouw zijn. Volgens die waarnemers hebben beide generaals in het verleden samengewerkt met KaradEÉc' legerleider, de eveneens wegens oorlogsmisdaden gezochte generaal Ratko MladiEÉc. Maar sinds het vredesakkoord van Dayton hebben beiden zich van de radicale nationalisten afgekeerd.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Klaus Kinkel, heeft gisteren de regering van de Servische Republiek in Bosnië aangeboden deskundigen te sturen om de Serviërs bij te staan bij de wederopbouw van de Servische Republiek, vooral op het terrein van de privatisering, de hervorming van het banksysteem en de organisatie van ministeries. In Banja Luka, het bolwerk van PlavEÉc en sinds kort de zetel van de regering van de Servische Republiek, zei Kinkel zich “bemoedigd” te voelen door de bereidheid van de regering-PlavEÉc/Dodik om met de internationale gemeenschap samen te werken. (Reuters, AP, AFP)