Gelukkige slaven

Anil Ramdas' artikel 'Gelukkige slaven' in de krant van 9 dezer is mij uit het hart gegrepen. Om minister Sorgdrager te parafraseren, bij het zien van het tv-programma 'Sex voor de Buch' vielen de ogen mij uit het hoofd. Dat ik daarover niet reeds eerder schreef is niet zozeer vanwege het door Ramdas gesignaleerde risico voor moralist te worden uitgemaakt, als wel wegens het gevaar de aandacht van toch alreeds gestoorde medemensen op deze uitzending te vestigen.