Consument spoor bijster in geldzaken

DEN HAAG, 17 FEBR. De markt voor sparen, beleggen en levensverzekeringen is zo ondoorzichtig geworden dat de consument er niets meer van snapt. Volgens de Consumentenbond is dat de schuld van de verzekeraars, die weigeren in folders, brochures en advertenties harde cijfers te zetten waaruit blijkt wat de opbrengst voor de consument is.

Volgens een woorvoerder van het Verbond van Verzekeraars kan de consument alle informatie die hij verlangt krijgen bij zijn persoonlijke verzekeringsadviseur. Veel consumenten hebben die echter niet.

Uit onderzoek van de Consumentenbond, waarvan de uitkomsten vandaag bekend werden, blijkt dat consumenten nogal passief zijn in geldzaken. Zonder enige kennis storten zij zich in koopsompolissen, beleggingsfondsen en spaarplannen. De meesten blijken niet alert te zijn bij het kopen van een financieel product. Zo stapt bijna niemand over op een andere verzekeringspolis, ook al zijn de voorwaarden ervan gunstiger. De verzekeraars zijn hier volgens de bond mede schuldig aan omdat zij de klant niet goed voorlichten. Het Verbond van Verzekeraars noemt de kritiek van de Consumentenbond voorbarig. “Wij zijn druk bezig hiervoor een gedragscode op te stellen. Een extra aansporing van de Consumentenbond hebben wij daar niet bij nodig.”

De Consumentenbond erkent al geruime tijd met verzekeraars in gesprek te zijn, “maar we worden het maar niet eens”, aldus een woordvoerster. Volgens haar willen de verzekeraars best regels opstellen voor reclameuitingen, maar zijn de leden van het Verbond van Verzekeraars verdeeld. Volgens de organisatie is het slechts een kwestie van tijd, voordat de negentig aangesloten verzekeringsmaatschappijen op één lijn zitten. “Pas als wij over een breed draagvlak voor zo'n gedragscode beschikken, komen we ermee naar buiten.”

De Consumentenbond, die het wachten beu is, begint daarom met de campagne 'Geld voor je leven'. Daarmee tracht de bond de verzekeraars aan te sporen hun klanten beter voor te lichten en consumenten te motiveren zich minder passief op te stellen en bijvoorbeeld zelf regelingen met elkaar te vergelijken.