China komt met nieuwe concessies aan WTO

PEKING, 17 FEBR. China heeft toegezegd in maart een gedetailleerd voorstel te zullen doen voor het verlagen van zijn invoerrechten. Dit als onderdeel van de onderhandelingen over de Chinese toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Europees commissaris Leon Brittan, op bezoek in Peking, heeft dat vanmorgen bekendgemaakt.

De Chinese regering zelf heeft geen mededelingen over het voorstel gedaan, maar volgens Brittan heeft hij Peking zover gekregen dat veel toptarieven met meer dan 15 procent omlaag gaan. Analisten in Peking spraken van een kleine maar positieve stap.

Tijdens de gesprekken van Brittan is ook duidelijk geworden dat China met het oog op de financiële crisis in Azië kiest voor een langzamer tempo van financiële hervormingen. Brittan liet weten dat hij en de Chinese minister van Buitenlandse Handel, Wu Yi, het erover eens zijn dat China zijn aanbod om het land open te stellen voor buitenlandse bedrijven op het gebied van de financiële dienstverlening dient te verbeteren. Maar de Chinezen bepalen zich voorlopig tot algemene handelsprincipes en gaan op het terrein van hervormingen geen verplichtingen aan.

Brittan weigerde te speculeren over een tijdstip waarop China tot de WTO kan toetreden. De Verenigde Staten dringen er op aan dat Peking eerst zijn binnenlandse markt volledig openstelt, maar China wil toetreden op basis van de soepeler voorwaarden voor ontwikkelingslanden. Minister van Handel Wu vindt dat zijn land slechts geleidelijk voor buitenlandse dienstverlening kan worden opengesteld.

Ontwikkelingslanden als China hebben volgens hem tijd nodig om eerst hun eigen dienstensector te ontwikkelen. “ Het is oneerlijk en onrealistisch te verwachten dat China op zeer korte termijn bereikt waar ontwikkelde landen 100 tot 200 jaar over hebben gedaan”, aldus Wu. EU-commissaris Brittan toonde zich niet bezorgd dat China financiële hervormingen zal uitstellen om niet in dezelfde problemen terecht te komen als andere Aziatische landen, die de laatste tijd te maken hebben met een grote uitstroom van kapitaal.

Brittan heeft ook zijn bezorgdheid over de mensenrechtensituatie geuit. In een toespraak op maaandag zei hij dat de EU bereid is dit onderwerp zonder “onnodige confrontatie” te bespreken. ( AP)