Arresten

Wat een 'geweldige doorbraak' dat een gerechtshof voor het eerst een arrest op Internet heeft gezet. Iedereen kan nu zelf de (geanonimiseerde) recente uitspraken tegen Johan V. (de Hakkelaar) en Koos R. (zijn compaan) lezen en zich er een zelfstandig oordeel over vormen (NRC Handelsblad, 10 februari).

Het gerechtshof wil tegenwicht bieden aan de 'gekleurde' berichtgeving over de zaak door het openbaar ministerie en de raadslieden van de verdachten. Helaas beperkt het hof zich tot een incidentele, digitale stuiptrekking en laat men het momentum voorbijgaan om structureel uitspraken beschikbaar te stellen via Internet. Dát zou pas werkelijk een doorbraak zijn.

De digitale informatievoorziening vanuit het hof moet niet afhankelijk zijn van haar oordeel dat beeldvorming te veel kleur dreigt te krijgen. Belangrijke uitspraken, bijvoorbeeld die van alle toekomstige Mega-zaken, moeten door het hof structureel via Internet beschikbaar worden gesteld. De 'kleur' van de berichtgeving stel ik dan graag zelf vast. Ik zit niet te wachten op een voorselectie.