Aanval Irak?

Is er voor een militaire aanval op Irak een nieuwe resolutie van de VN-Veiligheidsraad nodig? Volgens premier Kok is dat niet het geval. En D.A. Leurdijk en R.C.R. Siekmann zijn dat met hem eens. De Verenigde Staten hebben al op basis van de oude resolutie het recht om Irak tot de orde te roepen. Julie Dahlitz denkt daar anders over. Zij vindt dat de Verenigde Staten op dit moment geen wettelijke basis hebben voor een nieuwe militaire aanval. Als de oude resolutie tegen Irak nu nog van kracht was, zou in feite elk land op elk moment elke VN-resolutie kunnen aangrijpen als excuus voor geweld.