Aantal overvallen fors hoger

AMSTERDAM, 17 FEBR. Het aantal overvallen in Nederland is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. In 1997 werden 2305 overvallen gepleegd, ruim 13 procent meer dan in 1996 (2033). Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde gegevens van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.

Winkels zijn de meest geliefde doelwitten. In 1997 werden ze 637 keer op gewelddadige wijze beroofd. Ook behoren horecagelegenheden (496 overvallen) en woningen (426 overvallen) tot de voorkeur van overvallers.

De meeste gewelddadige berovingen, 65 procent, waren in de Randstadprovincies. Het aantal overvallen in de vier grote steden is ten opzichte van 1996 stabiel. De toename is vooral te zien in Friesland, Groningen, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Flevoland. Volgens het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing blijkt dat de overvallen zich concentreren op wijk- en buurtniveau.

In 31 wijken en buurten in Nederland had ruim 50 procent van alle overvallen plaats. De onderzoekers vermoeden dat veel daders binnen een straal van 5 kilometer van het overvallen object wonen. Verder constateert het platform dat één op de vijf objecten meer dan eens is overvallen.

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is in 1993 in het leven geroepen. Het is een initiatief van overheid en bedrijfsleven om zich in te zetten voor het terugdringen van het aantal overvallen.

De Dienstenbond CNV reageert geschokt op de cijfers. Bestuurder F. Van Gessel vermoedt dat de stijging wordt veroorzaakt door ondernemers die hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun personeel niet nemen. “Van onze leden horen wij regelmatig dat hun werknemer weinig doet om het overvalrisico tegen te gaan.”

FNV Bondgenoten onderschrijft dit vermoeden en wil dat de politiek snel ingrijpt. De bond denkt verder dat de sterke stijging niet losstaat van de verruimde openstelling en de lage personeelsbezetting.

CNV'er Van Gessel: “Moeten we soms wachten tot de eerste slachtoffers vallen? Het wordt tijd dat de door schade en schande opgedane wijze lessen in de praktijk worden gebracht. Als dat gebeurt, vallen de overvalcijfers over 1998 hopelijk een stuk lager uit.”