Wetsvoorstel PvdA en CDA; Subsidie voor huurder bij aankoop huis

DEN HAAG, 16 FEBR. CDA en PvdA willen het lagere inkomensgroepen gemakkelijker maken om een woning te kopen. De regeling die staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) vorig jaar daartoe met instemming van de Kamer invoerde, gaat beide fracties niet ver genoeg.

CDA en PvdA hebben daarom vandaag een nieuw initiatief-wetsvoorstel bij de Kamer ingediend. Daarin krijgen kopers op vrijwel dezelfde gronden 'koopsubsidie' als waarop ze anders aanspraak zouden maken op 'huursubsidie'.

Het wetsvoorstel is ingediend door de Tweede-Kamerleden Biesheuvel (CDA), Duivesteijn (PvdA), Van der Ploeg (PvdA) en Terpstra (CDA). Het is een aangepaste versie van het initiatief-wetsontwerp dat vorig jaar door Duivesteijn en Van der Ploeg werd ingediend. Omdat beide indieners, mede naar aanleiding van de kritiek die de Raad van State op het wetsontwerp, bereid waren de tekst aan te passen wil het CDA wel het samen met de PvdA verdedigen. CDA en PvdA hopen dat de Kamer het nog voor de verkiezingen afhandelt.

Het wetsontwerp moet de lagere inkomensgroepen volgens de indieners “een reële keuze tussen huren en kopen van een woning” bieden. Op dit moment gaat iemand die met huursubsidie een huis huurt er financieel (tot zo'n vierhonderd gulden per maand) op achteruit als hij tot koop besluit. Dit komt door het wegvallen van de huurssubsidie en van andere toeslagen. Het voordeel van de hypotheekrente-aftrek weegt hier niet tegen op, aldus CDA en PvdA.

De indieners willen kopers van woningen een subsidie geven die in grote lijnen overeenkomt met de huursubsidie: veel van de voorwaarden en procedures komen overeen. De koopsubsidie dient niet alleen als steun bij het aflossen van de hypotheek, ze draagt ook bij in de kosten van het onderhoud en dergelijke. Wel is de koopsubsidie gebonden aan de termijn dat de hypotheek wordt afgelost. rden de bewoners in staat geacht zelf de onderhoudskosten voor hun rekening te kunnen nemen. De koopsubsidie wordt verstrekt tot een belastbaar inkomen van maixmaal 47.550 gulden per jaar per gezin.

CDA en PvdA stellen geen grens aan de totale uitgaven voor de koopsubsidie. Iedereen uit de lagere inkomensgroepen moet daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ze gaan er vanuit dat op de langere termijn het verstrekken van de koopsubsidie tot lagere uitgaven voor de overheid leidt. De indieners berekenen die winst op 126 miljoen gulden over een periode van tien jaar. Tegenover de subsidie aan de kopers staan lagere uitgaven aan huursubsidie.

Het initiatief-wetsontwerp moet de 'gewenningsregeling' van Tommel vervangen. Deze regeling geeft kopers van huurwoningen een bijdrage zo'n 1.500 gulden per jaar. Voor deze subsidie is jaarlijks zestig miljoen gulden beschikbaar. Volgens CDA en PvdA biedt zij “geen structurele oplossing”.