Tamheid congres is slechts schijn

D66 hield afgelopen weekeinde zijn verkiezingscongres in Noordwijkerhout. Politicoloog Michiel Ruis geldt binnen de partij als 'mister milieu'. “Niemand luistert meer als je het voor Van Hulten opneemt.”

NOORDWIJKERHOUT, 16 FEBR. 'Tam congres', kopte het Algemeen Nederlands Persbureau gisteren boven zijn berichtgeving over D66. Michiel Ruis, 29 jaar en sinds zijn studie politicologie in Leiden lid van de partij, is het daar volstrekt mee oneens. “De milieu-paragraaf van ons verkiezingsprogram is juist gigantisch aangescherpt, zoals blijkt uit de wens van het congres om onderdelen uit de 'planologische kernbeslissing' over Schiphol een harde wettelijke status te geven. Alleen is dat zonder al te veel debat gebeurd, doordat het hoofdbestuur de meeste amendementen bij voorbaat had overgenomen. Zodoende hoefde er niet veel gediscussieerd te worden, waardoor het een tamme bedoening leek.”

Ruis geldt binnen de partij als 'mister milieu'. In het dagelijks leven is hij werkzaam voor de nationale commissie die de effecten van allerlei ingrepen in de natuur onderzoekt: van de aanleg van een vestingwal in Gorkum tot die van de vijfde baan op Schiphol. Er gaat geen congres voorbij of er staat wel een 'actuele politieke motie' of amendement van zijn hand op de agenda. “Dat vind ik het leuke van D66: de lage drempel. Je hoeft niet twintig jaar te folderen om het woord te mogen voeren. Als je maar goede argumenten hebt.”

Beroemd werd zijn motie om de hogesnelheidslijn niet door het Groene Hart aan te leggen, evenals die om de Betuwelijn aan strikte milieuvoorwaarden te binden. Beide werden aangenomen en bezorgden de fractie “die nu eenmaal minder groen is dan het D66-congres”, de nodige hoofdpijn. Overigens werd, ondanks Ruis' motie, de HSL wél door het Groene Hart aangelegd. Maar de discussie over de milieu-eisen aan de Betuwelijn “haalde het hart van de laatste kabinetsformatie” - en daar is Ruis nog steeds trots op.

Ruis beschouwt zichzelf echter niet als milieu-radicaal. Hij is bijvoorbeeld positief over minister Hans Wijers, die “in zijn economisch beleid het milieu-aspect steeds meeneemt, zoals in de nota 'milieu en economie'. Zijn voorgangers op EZ durfden het woord milieu niet eens uit te spreken.”

Ruis pakte op het congres van afgelopen weekend dan ook niet de fakkel over van oud-staatssecretaris Michel van Hulten. Die voerde de voorbije maanden binnen de partij een ware kruistocht tegen het streven naar drie procent eoconomische groei, het stokpaardje van de minister. “Die discussie ligt binnen de partij inmiddels zo gevoelig en is zo gepolitiseerd, dat niemand nog naar je luistert als je het voor Van Hulten opneemt.”

Het D66-lid Ruis beperkte zich zaterdag dan ook tot amendement nummer 0522, waarin hij voorstelt na het noemen van het streefcijfer van drie procent groei toe te voegen: “Deze ambitie kan alleen worden volgehouden wanneer de effecten van de groei binnen de milieunormen blijven die een duurzame samenleving stelt.” Terwijl hij een zelf meegebrachte bruine boterham nuttigt zegt hij: “Het gaat erom dat degenen die besluiten nemen over belangrijke economische en infrastructuur-onderwerpen, het aspect van die duurzaamheid mee blijven nemen. Veel meer kun je toch niet doen.”

Strijdbaarder is Ruis wanneer Schiphol ter sprake komt. Hij heeft een actuele politieke motie klaarliggen, die aandringt op het terugdringen van het aantal “ernstig geluidgehinderden buiten de wettelijke zone tot ver onder het huidige aantal van ca. 40.000”. Nadat op aandringen van fractiewoordvoerster N. van 't Riet het woordje 'ver' is geschrapt, en er een aantal andere “scherpe kantjes zijn afgevijld”, wordt de motie van Ruis aangenomen. Het was in zijn ogen een zoveelste bewijs dat het D66-congres opstandiger was dan uit de mediaverslagen van het weekeinde bleek.