Scholen in noorden dicht; Staking in onderwijs tegen stress Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 16 FEBR. Leraren aan middelbare scholen in de drie noordelijke provincies en in Noord-Holland en Utrecht zijn vandaag voor één dag in staking gegaan. Ze protesteren tegen de hoge werkdruk in het onderwijs.

Volgens een schatting van de onderwijsbonden heeft ongeveer de helft van de leraren in beide regio's het werk neergelegd. Op de meeste scholen in het actiegebied zijn lesuren uitgevallen, een onbekend aantal scholen was dicht.

De leraren eisen van de schoolbesturen dat het aantal lesuren per week van 28 naar 26 wordt teruggebracht. De schoolbesturen zeggen dat ze niet aan deze eis kunnen voldoen zonder de kwaliteit van het onderwijs aan te tasten.

Ruim drieduizend leraren uit Groningen, Friesland en Drenthe zijn vanmiddag bijeengekomen in het stadion Thialf in Heerenveen. Leraren uit Noord-Holland en Utrecht protesteerden vanmiddag in het Amsterdamse Marcanti Plaza. Later deze week volgen stakingen elders in het land: morgen in Zuid-Holland en Zeeland, woensdag in Noord-Brabant en Limburg en donderdag in Overijssel, Gelderland en Flevoland.

De stakingen volgen op een actiedag eind vorige maand, toen in Utrecht achtduizend leraren tegen de werkdruk protesteerden. Nieuw overleg tussen schoolbesturen en bonden na de actiedag heeft niets opgeleverd. De bonden zijn niet ingegaan op een 'laatste bod' van de werkgevers om de huidige 867 klokuren per jaar voor leraren terug te brengen tot 833 klokuren. De bonden eisen reductie tot 801 klokuren.

De schoolbesturen zeggen voor verdere reductie van het aantal lesuren extra geld van minister Ritzen (Onderwijs) nodig te hebben. Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft Ritzen met deze kwestie evenwel niets van doen. Er is een algemene CAO die tussen bonden en minister Ritzen is afgesproken, maar de onderhandelingen over het aantal lesuren zijn daarvan een uitwerking en moeten schoolbesturen en bonden worden uitgewerkt. Volgens de werkgevers kan het aantal lesuren alleen tot 26 per week verminderd worden door klassen te vergroten of door ingrijpend te bezuinigen op exploitatie van gebouwen. De bonden bestrijden dit.

De leraren eisen behalve minder lesuren ook dat oudere leraren verlof kunnen nemen en dat personeel in medezeggenschapsraden voor dit werk gedeeltelijk wordt vrijgesteld.

De stakingen worden gehouden door de Algemene Onderwijsbond (AOb), de Onderwijsbonden-CNV, de AbvaKabo en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).