Procedure via rechter; Ultra-rechts infiltreert in Duits leger

BONN, 16 FEBR. De extreem-rechtse NPD is systematisch bezig het Duitse leger te infiltreren. In de Bundeswehr willen rechts-radicale jongeren leren hoe ze met wapens moeten omgaan. Een aantal afgewezen NPD-sympathisanten wil via de rechter alsnog worden toegelaten.

Het televisieprogramma 'Tagesthemen' van de ARD, dat dit weekeinde werd uitgezonden, toonde aan hoe rechts-radicale jongeren het leger trachten binnen te dringen. De NPD (Nationaal-democratische Partij Duitsland), een splinterpartij die tot nu toe onder de kiesdrempel blijft, roept haar mannelijke leden op zich bij de Bundeswehr te melden onder het motto 'Dienen in het leger is een eredienst aan het Duitse volk'.

Volgens informatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst zijn ook twee gepensioneerde generaals in extreem-rechtse kringen actief. Een van hen, generaal-majoor b.d. Gerd Schultze-Rhonhof, sprak in een artikel van het neo-nazistische blad 'Junge Freiheit' van een bewuste “demontage van de Bundeswehr”. Het ministerie van Defensie in Bonn verklaarde “alle wettelijke middelen” te zullen inzetten om de infiltratie door extreem-rechts tegen te gaan.

Inmiddels heeft het NPD-lid Lars Käppler bij de rechtbank in Stuttgart een klacht ingediend, omdat hij in december door de Bundeswehr werd afgewezen. Käppler is plaatsvervangend voorzitter van de jongerenorganisatie van de NPD, de Jonge Nationaal-democraten (JN). Andere NPD'ers hebben aangekondigd zijn voorbeeld te zullen volgen.

“We zullen met alle geweld ons voornemen doorzetten om in het leger te komen. Desnoods procederen we tot aan het Constitutionele Hof in Karlsruhe”, zei een functionaris van de Jonge Nationaal-democraten in het ARD-televisieprogramma. “Niemand kan wegens zijn politieke opvattingen van het leger worden uitgesloten.” De extreem-rechtse partij beroept zich op artikel 21 van de grondwet. Daarin staat dat alle partijen voor de wet gelijk moeten worden behandeld.

In de wet staat ook dat dienstplichtigen, net als beroepsmilitairen, de “vrije democratische orde” dienen te onderschrijven. Soldaten die de “dictatuur van het proletariaat” of het “leidersprincipe” (Führerprinzip) nastreven, zijn in het leger niet gewenst. De Bundeswehr duldt geen militairen die politieke agitatie bedrijven. Een woordvoerder van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Baden-Württemberg waarschuwt dat een doelgerichte ondermijning van het leger door extreem-rechts de kans op terroristische aanslagen vergroot.

Volgens de veiligheidsdienst is het aantal neo-nazistische jongeren dat tot geweld bereid is, de laatste jaren met veertig procent gestegen tot 7.600. De NPD geldt als 'vergaarbak' van rechts-radicale jongeren, die elkaar via Internet weten te vinden. In het oosten van Duitsland, vooral in Saksen, is het aantal partijleden sterk gestegen.