'Ook Britten achter Frans voorstel'; V-raad werkt aan VN-missie naar Irak

NEW YORK / PARIJS / PEKING, 16 FEBR. Leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties proberen vandaag overeenstemming te bereiken over een kader voor een missie van de secretaris-generaal van de VN naar Irak.

Internationaal groeit de druk op Annan naar Bagdad te gaan in een laatste poging een Amerikaanse militaire actie tegen Irak te voorkomen. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad komen vanavond in New York bijeen om opnieuw te praten over een pakket voorstellen dat Annan kan meenemen om de crisis over de wapeninspecties van de VN in Irak op te lossen. Annan zelf heeft gezegd alleen te willen gaan als hij hoop ziet voor een oplossing.

De vijf - de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk - kwamen ook vrijdag bijeen. Volgens diplomaten heeft Groot-Brittannië zich toen achter een al door Rusland en China gesteund Frans voorstel geschaard, dat voorziet in een speciaal inspectieregime voor de zogeheten 'presidentiële plaatsen' die centraal staan in het huidige conflict tussen Irak en de VN en de VS. Deze plaatsen, die Irak onder verwijzing naar zijn soevereiniteit tot verboden terrein heeft verklaard voor de wapeninspecteurs van de VN, zouden moeten worden geïnspecteerd door teams die door Annan zouden worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de 21 leden van de VN-wapencommissie UNSCOM. De voorwaarden voor een missie van Annan naar Bagdad zouden zijn vervuld als ook de VS dit voorstel accepteren, aldus de diplomaten.

De Amerikaanse minister van Defensie, William Cohen, herhaalde gisteren het Amerikaanse standpunt dat geen sprake kan zijn van een compromis dat Irak toestaat de UNSCOM-inspecteurs aan banden te leggen. “Als de secretaris-generaal van de VN zich naar Bagdad begeeft, hoop ik en neem ik aan dat hij slechts het doel heeft Saddam Hussein te zeggen zich volledig te onderwerpen aan de resoluties van de VN”, aldus Cohen.

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed al-Sahhaf, wordt morgen in Parijs ontvangen door de Franse president, Jacques Chirac. In een vraaggesprek met een Jordaanse krant zei de Iraakse minister vandaag dat hij woensdag in Parijs Kofi Annan ontmoet, maar daarvan is geen verdere bevestiging.

Een team deskundigen van de VN is het afgelopen weekeinde in Irak aan het werk gegaan om de 'presidentiële plaatsen' in kaart te brengen. De experts komen er niet binnen. De VN hopen op basis van de resulterende kaarten te kunnen bepalen welke delen van deze uitgestrekte plaatsen, die verspreid liggen over vier provincies, legitieme objecten zijn voor inspectie.

Onze correspondent in Peking voegt hieraan toe: China heeft afgelopen weekeinde de bezoekende Amerikaanse gezant Bill Richardson meegedeeld dat geweld geen oplossing is voor het conflict met Irak. “Als geweld wordt gebruikt”, aldus China's minister van Buitenlandse Zaken, Qian Qichen, “zijn de gevolgen niet te overzien. Het aantal onschuldige slachtoffers zal enorm zijn, terwijl het [gebruik van geweld] het probleem aangaande de controle op de produktie van chemische wapens niet zal oplossen.”

Het officiële Engelstalige dagblad China Daily, heeft de uitspraak van Qian vandaag onderstreept, aan de hand van een vertaling van een vorige week gepubliceerd commentaar in het Volksdagblad, waarin de VS worden beschuldigd van het maken van een 'historische fout' wanneer zij besluiten tot geweld tegen Irak. “Het lijkt erop dat de VS de fouten die tijdens de oorlog in Vietnam zijn gemaakt, dreigen te herhalen. Washington tracht de wensen en waarden van de VS op te leggen aan Irak en de gehele Arabische wereld”, aldus het commentaar. “De toepassing door de VS van een dubbele standaard ten opzichte van verschillende landen in het Midden-Oosten, wekt sterke gevoelens van verzet en wantrouwen op in de Arabische regio (...) Als de VS blijven aandringen en het Midden-Oosten hun hegemonie opleggen, dan zullen zij zichzelf isoleren en zal de situatie in de regio complexer en gevaarlijker worden.”

Richardson, ambassadeur bij de VN voor de VS, was zaterdag in Peking om steun te vragen van China voor het gebruik van militair geweld tegen Irak, mocht een diplomatieke oplossing uitblijven. Volgens Richardson, na afloop van een vier uur durende bijeenkomst, werd ondanks “tactische meningsverschillen”, op vele punten overeenstemming bereikt. De VN-gezant overhandigde Qian een 'president to president'-brief van de Amerikaanse president Bill Clinton aan zijn Chinese ambtgenoot Jiang Zemin.

Isasmendi, 1968, Spanje/Frankrijk/Italië/West-Duitsland). Duitsl.3-West, 1.50-3.45u.; Silver Dollar (Alfred E. Green, 1932, VS). Duitsl.1, 3.05-4.30u., zwart-wit; Mark of the Vampire (Tod Browning, 1935, VS). Duitsl.1, 4.30-5.30u., zwart-wit.