Nederlandse Antillen handhaven protectie

De regering van de Nederlandse Antillen zal de marktbescherming voor lokale bedrijven met 12 jaar verlengen tot 2011. Het kabinet negeert hiermee talrijke adviezen van buitenlandse deskundigen om de handelsbarrières af te breken. Eerder had de Antilliaanse regering gezegd dat de regeling langzaam zou worden afgebouwd.

De regeling, die in 1986 werd ingevoerd, houdt in dat op 35 buitenlandse producten, die ook op Curaçao worden vervaardigd, een forse importheffing van kracht is. De regering geeft toe de inkomsten van ruim 25 miljoen gulden die de extra heffingen opbrengen, niet te kunnen missen.

Staatssecretaris Hassell erkent dat de marktprotectie in strijd is met internationale verdragen, zoals dat van de World Trade Organisation. “Grote landen storen zich er ook weinig aan. Als Europa de markt kan dichthouden voor onze rijst en suiker, kunnen we ook best deze overigens beperkte beschermingsmaatregelen handhaven.”

Staatssecretaris Hassell wijst er verder op dat in tal van omliggende landen de marktprotectie eveneens wordt gehanteerd om de werkgelegenheid te beschermen en deviezen uit te sparen.

Het besluit om de marktprotectieregeling te verlengen heeft de woede gewekt van lokale importeurs en distributeurs. “Door de hoge lonen en energietarieven kunnen we voor onze kleine markt nooit goedkoper produceren dan het buitenland. Marktprotectie maakt lokaal geproduceerde goederen alleen maar duurder en dat is niet in het belang van de consument”, meent een van de grote importeurs.