Israel voelt niets voor rol van EU in vredesproces

BRUSSEL, 16 FEBR. De Europese Unie wil een rol spelen in het vredesproces in het Midden-Oosten, maar Israel voelt daar weinig voor. Dat kreeg de voorzitter van de Europese Commissie, Santer, vorige week te verstaan tijdens een rondreis door de regio.

De Europese Commissie had vorige maand, bij monde van de Spaanse Commissaris Marín, aangekondigd dat de EU op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten bij het vredesproces moet worden betrokken. Marín dreigde met het stopzetten van economische hulp. Maar de Israelische premier Netanyahu wees Santer er vervolgens op dat indien de economische hulp wordt stopgezet, vooral de Palestijnen daaronder zullen lijden. Dat zei Santer afgelopen weekeinde tegenover enkele journalisten in Brussel.

Santer bezocht onder andere het vliegveld van Gaza, dat volledig gefinancierd is door de Europese Unie en haar lidstaten, maar dat wegens bezwaren van Israel niet kan worden geopend. “Het luchthavengebouw is mooier dan sommige in Europa”, verbaasde Santer zich. “Alles is er, zelfs een VIP-ruimte.” Netanyahu heeft hem gezegd dat de blokkade van het vliegveld niet kan worden opgeheven, wegens veiligheidsredenen. Hetzelfde geldt voor een haven, waarvoor eveneens EU-landen de geldschieters zijn. Israel wil wel een industrieel park in Gaza. “Maar hier zijn het de Palestijnen die aarzelen”, zei Santer.

Syrië drong er bij Santer op aan dat de EU economische sancties oplegt aan Israel. “Maar wij zijn in het algemeen niet voor sancties”, aldus Santer. Hij onderstreepte dat zelfs de VS moeilijk de politiek van Israel kunnen beïnvloeden. “Hoe meer je de druk opvoert, hoe meer ze in hun opvattingen worden gesterkt.” Israel is wel bereid te komen naar een ministeriële bijeenkomst van de EU en de landen van het Middellandse Zeegebied, die waarschijnlijk in juni op Sicilië zal plaatshebben.