INTERNATIONALE SPECTATOR

Na het einde van de Koude Oorlog is in Europa de kijk op de rol van de Verenigde Staten veranderd. Duitsland begint zich te ontwikkelen als een geopolitieke speler op het internationale toneel met het argument dat het daarmee de uitvoerder is van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

Ook Frankrijk profileert zich steeds nadrukkelijker. Het gevaar bestaat, meent René Cuperus in het jongste nummer van de Internationale Spectator, dat een Europese Alleingang de transatlantische banden aantast. Dat is een overschatting van de eigen mogelijkheden van Europa, oordeelt hij. Maarten van Rossem denkt dat het federale Europa militair-strategisch voorlopig geen serieuze concurrent van de VS wordt. Hij noemt het een zegen dat de VS de enig overgebleven supermacht zijn, die voor een minimum aan orde en veiligheid zorgen. Die taak vertrouwt hij liever niet toe aan andere grote mogendheden.